ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบ 2

วันที่ 3 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 36 คน)
 

2.ประเด็นเรื่องการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบ 2
- รัฐบาล เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบ 2 พรุ่งนี้วันแรก เพื่อรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ
 พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่ 2 เป็นวันแรก โดยจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 15 พ.ค.60 เพื่อให้ภาครัฐมีข้อมูลของผู้มีรายได้น้อยที่เป็นปัจจุบันและจัดสวัสดิการช่วยเหลือได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับโครงการนี้เป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นช่องทางให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยโดยตรง และฝากเชิญชวนให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ประกาศไว้ไปลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ทุกสาขา สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานเขตใน ก.ท.ม. เพื่อรับบัตรประจำตัวผู้มีรายได้น้อยการช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟ ค่าโดยสารรถสาธารณะ การประกันภัยผู้มีรายได้น้อย หรือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยผู้ที่มีสิทธิ์ทุกคนจะต้องไปลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดทุกราย ทั้งนี้หลังจากลงทะเบียนแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือน มิ.ย.60 ที่ www.epayment.go.th หรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน หากไม่มีชื่อให้ไปติดต่อกับหน่วยงานที่ลงทะเบียนไว้ และรอรับบัตรสวัสดิการที่กระทรวงการคลังจะดำเนินการให้ต่อไป

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อมรับการเปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบที่ 2 ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
 นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการเปิดลงทะเบียนรับสวัสดิการแห่งรัฐ หรือการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบที่ 2 ตั้งแต่พรุ่งนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ ว่า ธกส. มีความพร้อม ร้อยละ 100 โดยในวันนี้คณะผู้บริหารทุกคน กระจายตัวลงพื้นที่เพื่อซักซ้อมเตรียมความพร้อมให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศมากกว่า 1 พัน สาขา ทั้งนี้ ธกส. ได้จัดเตรียมสถานที่พักคอย ให้กับประชาชนที่จะมาลงทะเบียนไว้เรียบร้อบแล้ว พร้อมทั้งขอความร่วมมือจาก องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลท้องถิ่น ในการสนับสนุนพื้นที่จุดลงทะเบียนในกรณีที่มีผู้ร่วมลงทะเบียนจำนวนมากจนพื้นที่แต่ละสาขาไม่เพียงพอ สำหรับระบบการให้บริการกับผู้ลงทะเบียนยืนยันว่ามีความพร้อมแล้วเช่นกัน โดยธกส. ได้จัดตั้งศูนย์ปฎิบัติ การดูแลความพร้อมและแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉินไว้ที่ ธกส. สำนักงานใหญ่บางเขน ขณะที่ประชาชนที่จะมาลงทะเบียน ให้เตรียมบัตรประชาชนที่มีชิพการ์ด ไว้ให้ธนาคารนำเข้าเครื่องอ่าน เพื่อแสดงตนและเก็บข้อมูลนำเข้าสู่ระบบ
--------------------------------------------------------------------


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี