ข่าวประชาสัมพันธ์
การแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน และการแก้ปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 3 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 32 คน)
 

3.ประเด็นการแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน และการแก้ปัญหาภัยแล้ง
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ระบุหมอกควันปีนี้ดีขึ้นกว่าปีก่อน หลังจากทุกภาคส่วนร่วมมือกัน
 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัดปีนี้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหลายภาคส่วน ประกอบกับมีฝนตกกระจายเป็นระยะในหลายพื้นที่เข้ามาช่วยลดไฟป่าหมอกควันได้บางส่วน ทำให้แนวโน้มจะดีขึ้นต่อเนื่อง ในส่วนของคุณภาพอากาศวันนี้ (2 เม.ย.60) อยู่ในระดับคุณภาพดีถึงคุณภาพปานกลาง โดยมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ทุกจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่องไม่เกินค่ามาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จากสาเหตุประชาชนลักลอบเผาเพื่อล่าสัตว์ หาของป่าและการเตรียมพื้นที่เกษตร โดยคาดการณ์สภาพอากาศว่า ภาคเหนือของประเทศไทยมีเมฆบางส่วน กับมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ มีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางแห่ง อาจทำให้ปริมาณฝุ่นละอองที่สะสมในบรรยากาศเจือจางลงได้บ้าง ทั้งนี้ คพ.ขอให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังและดับไฟอย่างเข้มงวด เนื่องจากมีจุดความร้อนกระจายอยู่หลายจังหวัด ควบคู่กับชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์และการปฏิบัติตนเองที่ถูกต้อง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและขอความร่วมมืองดการเผาป่าและเศษวัสดุการเกษตรอย่างเคร่งครัด

- อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เผยปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง สามารถเติมน้ำต้นทุนได้อย่างต่อเนื่อง
 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ขอรับบริการฝนหลวงจากทางภาคเหนือ โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งออกปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา พบว่า มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่ อ.แม่เมาะ และเมืองปาน จ.ลำปาง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ลุ่มรับน้ําเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตรให้ความสำคัญในการเติมน้ำต้นทุน รวมถึงเขื่อนอื่นๆ ที่มีความสำคัญต่อพื้นที่ทางภาคเหนือ เพื่อเป็นต้นทุนสำหรับการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ขณะที่ผลปฏิบัติการฝนหลวงโดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก พบว่า มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ อ.แม่ระมาด และ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก อ.อมก๋อย และ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน และ อ.เกาะคา จ.ลำปาง รวมถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งเป็นเขื่อนเก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง อย่างไรก็ตามกรมฝนหลวงได้ให้ความสำคัญ และเร่งปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนดังกล่าวให้มีความสมดุล เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของพื้นที่ป่าต้นน้ำ
--------------------------------------------------------------------


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี