1     2     3  
ข่าวเด่นราชบุรี 
ข่าวเด่นราชบุรี
  ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีผ่านมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย และตลาดน่าซื้อ
ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีผ่านมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย และตลาดน่าซื้อ
  เรือนจำกลางราชบุรีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ผ่านการเข้าร่วมโครงการพระราชทานโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง
เรือนจำกลางราชบุรีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ผ่านการเข้าร่วมโครงการพระราชทานโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง
  กรมการทหารช่างราชบุรี จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันพระบิดาเหล่าทหารช่าง
กรมการทหารช่างราชบุรี จัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันพระบิดาเหล่าทหารช่าง
  ราชบุรีตรวจโควิด-19 นักแตะทีมฟุตบอลราชบุรีมิตรผลทั้งหมดผลออกเป็นลบ
ราชบุรีตรวจโควิด-19 นักแตะทีมฟุตบอลราชบุรีมิตรผลทั้งหมดผลออกเป็นลบ
  ราชบุรี - ผบ.พล.ร.9 คุมเข้มชายแดนทั้ง 72 กม. 13 ช่องทาง สกัดโควิด-19
ราชบุรี - ผบ.พล.ร.9 คุมเข้มชายแดนทั้ง 72 กม. 13 ช่องทาง สกัดโควิด-19 ผบ.พล.ร.9 คุมเข้มตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี สั่งเข้มเพิ่มการลาดตระเวนรอบพื้นที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ในช่องทางธรรมชาติ
  จังหวัดราชบุรียกทีมเจ้าหน้าที่เร่งสอบสวนโรคนักฟุตบอลทีมราชบุรีมิตรผลหลังกระทรวงสาธารณสุขประกาศพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นทีมนักฟุตบอลที่ร่วมแข่งขันทำให้เป็นกลุ่ม ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อการติดโรค COVID-19
จังหวัดราชบุรียกทีมเจ้าหน้าที่เร่งสอบสวนโรคนักฟุตบอลทีมราชบุรีมิตรผลหลังกระทรวงสาธารณสุขประกาศพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นทีมนักฟุตบอลที่ร่วมแข่งขันทำให้เป็นกลุ่ม ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อการติดโรค COVID-19
อ่านทั้งหมด     

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นโครงการ ครั้งที่ 2 (17/09/2563)
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (รอบ 2) (16/09/2563)
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักพื้นฐาน (ภาค) รุ่นที่ 1 (16/09/2563)
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจัดโครงการอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 รุ่นที่ 23 (15/09/2563)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีนำเครือข่ายประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน (15/09/2563)
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรี (15/09/2563)
สรุปผลการประชุมหารือพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันหลักของชาติ ครั้งที่ 1/2563 (14/09/2563)
จังหวัดราชบุรีพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2563 (14/09/2563)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
เทศบาลตำบลบัวงามประกาศขายทอดตลาด (16/09/2563)
ประกวดราคาจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (14/09/2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านผู้ใหญ่ประกอบ หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/09/2563)
ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุดของโรงพยาบาลโพธาราม (03/09/2563)
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน)จำนวน 2 รายการ เลขที่ สชป.13/ค.77/2563 (03/09/2563)
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ (27/08/2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการแปลงเรียนรู้การทำนาอย่างอัจฉริยะ (18/08/2563)
ประกวดราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (17/08/2563)
อ่านทั้งหมด     
รับสมัครงาน
โรงพยาบาลบางแพรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (15/09/2563)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี (08/09/2563)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (01/09/2563)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72 (27/08/2563)
ประกาศรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างกรณีเกษียณอายุราชการ (26/08/2563)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (26/08/2563)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล (25/08/2563)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (19/08/2563)
อ่านทั้งหมด     
AEC กับราชบุรี
ผ้าทอพื้นเมืองราชบุรีก้าวสู่อาเซียน (21/05/2557)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีโพสต์ในเฟสบุ้คเรื่อง คนละไม้ คนละมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรองรับประชาคมอาเซียน (21/05/2557)
AEC (21/05/2557)
ธุรกิจการบินสยายปีกรับประชาคมอาเซียน (20/02/2557)
เจาะธุรกิจท่องเที่ยวส่องความพร้อมรับ AEC (20/02/2557)
ไทยยืนอันดับ 18 ของโลกประเทศน่าลงทุน เร่งยกเครื่องติด 1 ใน 10 ภายใน 2 ปี (06/02/2557)
อะเมซิ่งอินโดนีเซีย (06/02/2557)
ฟิลิปปินส์ชูจุดแข็งภาษาฮับ Outsourcer แห่งอาเซียน (06/02/2557)
อ่านทั้งหมด