หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนานิเวศเมืองที่ยั่งยืน กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดไผ่ล้อม (26/01/2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเมืองอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณภาพ กิจกรรมปรับภูมิทัศน์เชื่อมพื้นที่วัดสัตตนารถปริวัตรและวัดเกาะนัมมทาปทวลัญชาราม (26/01/2021)
การประมูลขายทอดตลาดบ้านพักแพทย์ 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ พร้อมรื้อถอน จำนวน 1 หลัง ของโรงพยาบาลราชบุรี (22/01/2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยางซอยทางเข้าศาลหลักเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลประสาทสิทธิ์ (21/01/2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนและเส้นทางจราจรภายในเขตเทศบาล โดยทำการเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายดำเนินสะดวก-หลักห้า (21/01/2021)
การประมูลเงินอากรเก็บรังนกอีแอ่นท้องที่จังหวัดตราด ครั้งที่ 5 (18/01/2021)
กรมทางหลวงขายทอดตลาดวัสดุชำรุด งานนอกเงินทุน (13/01/2021)
ศาลจังหวัดราชบุรีขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 60 รายการ (11/01/2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.คลองนายหงอ หมู่ที่ 5 ต.ประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08/01/2021)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดพเนินพลู ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ความยาว 100 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/01/2021)
จังหวัดราชบุรีประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกลอง บริเวณวัดคลองโพธิ์ หมู่ 5 ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ความยาว 115 เมตร (29/12/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดบางลี่เจริญธรรม ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ความยาว 100 เมตร (29/12/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยางทางเข้า รร.บ้านดอนไผ่ จากปากทาง-เขต อบต.ดอนไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (21/12/2020)
การประมูลขายทอดตลาดอาคารสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก (21/12/2020)
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ที่มิใช่จากการใช้งานปกติ (18/12/2020)
ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด เลขที่ สชป.13/คส.1/2563 จำนวน 3 รายการ (18/12/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอจอมบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (18/12/2020)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุบ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล.และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี (17/12/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สระเก็บน้ำบ้านหนองข้าวเหนียว ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (17/12/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง บ้านปากลำปิล็อก (17/12/2020)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี