หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศ (22/10/2020)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/10/2020)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (07/10/2020)
ประกวดราคาเช่ารถยนต์(รถตู้) รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01/10/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2,3 ตำบลบ้านโพธิ์ (01/10/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำสนับสนุนการฟื้นฟูน้ำตกพุม่วงและป่าชุมชนบ้านเนินสมบัติ หมู่ที่ 14 (01/10/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำหุบผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ (01/10/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ (แปลง 905) (01/10/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแปลงทุ่งหญ้า 2 พร้อมระบบกระจายน้ำ (01/10/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) กาญจนบุรี (01/10/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สระเก็บน้ำบ้านหนองข้าวเหนียว (01/10/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.4 หมู่ที่ 2 (01/10/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง บ้านปากลำปิล็อก (01/10/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านวังรวก หมู่ที่ 4 ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ. 19-3-009 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/09/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านท่าไม้รวก หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ 19-3-008 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/09/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองจิก สนับสนุนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ.19-3-006 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/09/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 1 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ.14-3-035 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/09/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่สับปะรด ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี รหัสโครงกร รบ. 14-3-010 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (28/09/2020)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านบัวประจันต์ หมู่ที่ 2 ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ.13-3-009 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/09/2020)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25/09/2020)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี