หน้าหลัก >> รับสมัครงาน

รับสมัครงาน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีรับสมัครที่สนใจเข้าร่วม โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (เพิ่มเติม) (25/01/2021)
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรีรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้าเหมาบริการ (พนักงานสถานที่) (20/01/2021)
โรงพยาบาลบางแพรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (19/01/2021)
สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรีรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (19/01/2021)
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแก้วรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (13/01/2021)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังในตำแหน่งพนักงานพิมพ์ สังกัดเรือนจำกลางราชบุรี (29/12/2020)
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรีรับสมัครพนักงานจ้างเหมา (28/12/2020)
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรีรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (28/12/2020)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา(เอกชน) (28/12/2020)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (24/12/2020)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (22/12/2020)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานหอพักนักศึกษา มจธ. (17/12/2020)
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรีรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน (17/12/2020)
โรงพยาบาลบางแพรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) (16/12/2020)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (18/11/2020)
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา รับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (11/11/2020)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล (09/11/2020)
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนโบราณคดี) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (06/11/2020)
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรีรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (06/11/2020)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (22/10/2020)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี