หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
การขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 (19/01/2021)
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดราชบุรี (19/01/2021)
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การขอใหม่และขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกชนิดทุกประเภทต้องใช้ใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานในการดำเนินการ (19/01/2021)
แขวงทางหลวงนครปฐมประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ช่วง กม.60+950.000-กม.64+700.000(รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) ระยะทางยาว 3.750 กิโลเมตร (18/01/2021)
แนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาวและเมียนมา) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 (18/01/2021)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเผยแพร่ข้อมูลการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี (15/01/2021)
มสธ.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน(หลักสูตร 1 ปี) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2564 (15/01/2021)
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดราชบุรี เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของเจ้าพนักงานของรัฐ จำนวน 1 ราย (15/01/2021)
สถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลายและการประเมินความเสี่ยงต่อการระบาด ปี พ.ศ.2564 (14/01/2021)
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า (Blue -ringed octopus) (12/01/2021)
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 (08/01/2021)
ป้ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (08/01/2021)
จังหวัดราชบุรีกำหนดมาตรการป้องกันในการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค (05/01/2021)
สช.On Mobile Application สช.ยุคใหม่ ทันโลก ครอบคลุม เข้าถึงทุกความต้องการของการศึกษาเอกชน (04/01/2021)
จังหวัดราชบุรีกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 19 (04/01/2021)
ผลการประชุมคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม (29/12/2020)
เจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐมประชาสัมพันธ์มาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 (29/12/2020)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (29/12/2020)
จังหวัดราชบุรีเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (28/12/2020)
สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา :บรรจุเข้ารับราชการ) (24/12/2020)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี