หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งาน ประจำปี 2562 ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี (30/01/2020)
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องเรียนห้องปฏิบัติงาน พร้อมติดตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จำนวน 44 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (30/01/2020)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการที่มีสภาพชำรุด จำนวน 9 รายการ (29/01/2020)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูคลองกรูด หมู่ที่ 4 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (28/01/2020)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูลำห้วยเวียคะตี้ หมู่ที่ 6,7 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (28/01/2020)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี (28/01/2020)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติหนองข่อย ช่วง 2 หมู่ที่ 9 ตำบหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี (28/01/2020)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติหนองหญ้ากาด หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี (28/01/2020)
จังหวัดราชบุรีประมูลขายทอดตลาดบ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน 1 หลัง ของโรงพยาบาลโพธาราม (23/01/2020)
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 101 รายการ (22/01/2020)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุบ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสลและถมดิน ฯลฯ (21/01/2020)
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 (13/01/2020)
ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) พร้อมติดตั้ง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/01/2020)
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ 2562 โดยการเหมาซาก (03/01/2020)
แขวงทางหลวงชนบทราชบุรีประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2562 (02/01/2020)
โรงพยาบาลบางแพรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (19/12/2019)
โรงพยาบาลบางแพรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (19/12/2019)
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการและได้รับจัดซื้อทดแทนแล้ว (13/12/2019)
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (11/12/2019)
ประกาศขายทอดตลาดพัวสดุครุภัณฑ์เสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ 2562 โดยการเหมาซาก (06/12/2019)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี