หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สายดอนสะแก) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (12/10/2016)
อ่าน 276 ครั้ง
สอบราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำห้วยปลาดุก บ้านห้วยเกษม หมู่ที่ 2 ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี (11/10/2016)
อ่าน 184 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Glipizide 5 mg tablets ประมาณ 9,129,000 เม็ด ของโรงพยาบาลในเขตจังหวัดราชบุรี(ซื้อร่วมจังหวัด) (11/10/2016)
อ่าน 60 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ 7 บ้านวังรัก ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (11/10/2016)
อ่าน 64 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณถนนคลองมะเดื่อ 17 (ซอยคลองมะเดื่อ 17/12 ถึงถนนสายใยรัก) อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (11/10/2016)
อ่าน 214 ครั้ง
สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (11/10/2016)
อ่าน 198 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (11/10/2016)
อ่าน 29 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (11/10/2016)
อ่าน 32 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (11/10/2016)
อ่าน 39 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัด เครื่องชั่งน้ำหนักและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด (07/10/2016)
อ่าน 46 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สอบราคาซื้อชุดเครื่องอัลตร้าซาวด์แบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เสริมสำหรับใช้กับสุกร แพะ แกะ จำนวน 1 ชุด (07/10/2016)
อ่าน 43 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Pioglitazone 30 mg tablets ประมาณ 1,357,500 เม็ด ของโรงพยาบาลในเขตจังหวัดราชบุรี (ซื้อร่วมจังหวัด) (07/10/2016)
อ่าน 45 ครั้ง
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (07/10/2016)
อ่าน 48 ครั้ง
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เรียกสอบราคาเช่าจัดทำระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ (PACS) พร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาภาพเป็นดิจิตอล (CR) ระยะเวลา 12 เดือน (07/10/2016)
อ่าน 48 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Enalapril Maleated 5 mg tablets ประมาณ 10,525,000 เม็ด ของโรงพยาบาลในเขตจังหวัดราชบุรี(ซื้อร่วมจังหวัด) (07/10/2016)
อ่าน 55 ครั้ง
โรงพยาบาลบ้านโป่ง สอบราคาซื้อยา Fenofibrate 200 mg cap ประมาณ 240,000 cap (07/10/2016)
อ่าน 41 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรี สอบราคาจ้างเหมาแรงงานรับ – ส่งผู้ป่วย ห้องผ่าตัด (06/10/2016)
อ่าน 66 ครั้ง
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย ราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (06/10/2016)
อ่าน 40 ครั้ง
โรงพยาบาลบ้านโป่ง สอบราคาซื้อยา Meropenam 1 gm for injection ประมาณ 7,200 Vial (06/10/2016)
อ่าน 52 ครั้ง
โรงพยาบาลบ้านโป่ง สอบราคาซื้อยา Levofloxacin 250 mg injection ประมาณ 5,800 vial (04/10/2016)
อ่าน 58 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี