หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (13/09/2016)
อ่าน 371 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (13/09/2016)
อ่าน 357 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (13/09/2016)
อ่าน 261 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (13/09/2016)
อ่าน 219 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (12/09/2016)
อ่าน 248 ครั้ง
ขายทอดตลาดวัสดุเหลือใช้หมดความจำเป็น(เศษอาหารผู้ต้องขัง) ประจำปีงบประมาณ 2560 (12/09/2016)
อ่าน 164 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา INSULIN GLARGINE PRE-FILLED PEN 100 IU/ML. (09/09/2016)
อ่าน 262 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา FOSFOMYCIN SODIUM 4 MG. INJECTION (09/09/2016)
อ่าน 63 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณแขวงทางหลวงชนบท ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ (09/09/2016)
อ่าน 294 ครั้ง
สอบราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP “มหกรรมสินค้าส่งออกกลุ่มทวารวดี” (06/09/2016)
อ่าน 207 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรี สอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร (05/09/2016)
อ่าน 200 ครั้ง
โรงพยาบาลบ้านโป่ง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ (05/09/2016)
อ่าน 118 ครั้ง
สอบราคาซื้อ ผงปูนคลอรีนชนิด 65% จำนวน 368 ถัง (05/09/2016)
อ่าน 358 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (01/09/2016)
อ่าน 318 ครั้ง
สอบราคายา Methyldopa 250 mg tablet (01/09/2016)
อ่าน 262 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อมาตรวัดน้ำทองเหลืองขนาด 1/2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 16,000 เครื่อง (เปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำที่อายุเกิน 10 ปี) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (01/09/2016)
อ่าน 304 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย อาคารห้องปฏิบัติการสาขาสุพรรณบุรี (01/09/2016)
อ่าน 307 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานจัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (01/09/2016)
อ่าน 251 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (01/09/2016)
อ่าน 283 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (01/09/2016)
อ่าน 266 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี