หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (01/09/2016)
อ่าน 250 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา ETANERCEPT 25 MG. จำนวน 200 กล่อง (31/08/2016)
อ่าน 49 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา MONTELUKAST SODIUM 10 MG. TABLET (31/08/2016)
อ่าน 54 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อเสริมแรงดันบริเวณ สถานีผลิตน้ำเขาเสวยราช ถึงสี่แยกวัดห้วยมงคล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (29/08/2016)
อ่าน 51 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อเสริมแรงดันบริเวณ สามแยกวัดหนองขอน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (29/08/2016)
อ่าน 89 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานเสริมแรงดันน้ำประปาบริเวณทางหลวงหมายเลข 321 กม.45+800 ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี (งานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาอู่ทอง-กปภ.ดำเนินการเอง) กปภ.สาขาอู่ทอง (29/08/2016)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเปลี่ยนท่อประปาเพื่อบริหารจัดการน้ำสูญเสีย บริเวณสะพานข้ามคลองท่าว้า ต.ท่าเสด็จ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี (งานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาสุพรรณบุรี-กปภ.ดำเนินการเอง) กปภ.สาขาสุพรรณบุรี (29/08/2016)
อ่าน 37 ครั้ง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการขุดลอกล้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (25/08/2016)
อ่าน 50 ครั้ง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดทำฝาตะแกรงรางยู หมู่ที่ 14 บ้านการเคหะชุมชนราชบุรี ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (25/08/2016)
อ่าน 60 ครั้ง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอล หมู่ที่ 10 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (25/08/2016)
อ่าน 64 ครั้ง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเจดีย์หัก ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (25/08/2016)
อ่าน 39 ครั้ง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งปอ (บริเวณโคกหม้อ ซอย1,ซอย2 และซอย 3) ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (25/08/2016)
อ่าน 42 ครั้ง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 บ้านหนองเจ๊ (บริเวณหน้าประตูเมืองถึงหมู่บ้านชีวา) ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (25/08/2016)
อ่าน 46 ครั้ง
ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด (25/08/2016)
อ่าน 134 ครั้ง
ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด (25/08/2016)
อ่าน 162 ครั้ง
ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด (25/08/2016)
อ่าน 102 ครั้ง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (25/08/2016)
อ่าน 44 ครั้ง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประเภทรถยนต์ จำนวน 1 รายการ (25/08/2016)
อ่าน 361 ครั้ง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (23/08/2016)
อ่าน 506 ครั้ง
การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 (18/08/2016)
อ่าน 212 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี