หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลบ้านโป่ง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ (18/08/2016)
อ่าน 120 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรี สอบราคาซื้อเครื่องตัดบล็อกชิ้นเนื้อ (Microtome) จำนวน 1 เครื่อง (18/08/2016)
อ่าน 163 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดราชบุรี อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ 6 หน่วย อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 24 หน่วย (18/08/2016)
อ่าน 199 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี และพื้นที่บริเวณรอบอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี (18/08/2016)
อ่าน 88 ครั้ง
กรมปศุสัตว์จำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 18 รายการ (15/08/2016)
อ่าน 163 ครั้ง
สอบราคายา Gemfibrozil 600 mg tablet (15/08/2016)
อ่าน 144 ครั้ง
สอบราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณอาคารและสถานที่ภายใน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (11/08/2016)
อ่าน 168 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารภายใน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (11/08/2016)
อ่าน 215 ครั้ง
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ – ขนส่ง รายการรถตู้พยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 1 คัน (10/08/2016)
อ่าน 222 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (10/08/2016)
อ่าน 196 ครั้ง
จ้างปรับปรุงห้องทำงานและห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี โดยวิธีเปรียบเทียบราคา (09/08/2016)
อ่าน 204 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาฝายทดน้ำหนองเต่าดำ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/08/2016)
อ่าน 139 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรี สอบราคาจัดเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ให้เป็นระบบดิจิตอล จำนวน 2 ชุด สำหรับกลุ่มงานรังสีวิทยา (08/08/2016)
อ่าน 72 ครั้ง
ขายทอดตลาดรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (05/08/2016)
อ่าน 196 ครั้ง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประเภทรถยนต์ จำนวน 1 รายการ (02/08/2016)
อ่าน 204 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา HUMAN ANTIRABIES IMMUNOGLOBULIN 300 IU จำนวน 960 VIAL (27/07/2016)
อ่าน 170 ครั้ง
สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์พ่นสารเคมี (27/07/2016)
อ่าน 159 ครั้ง
สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์พ่นสารเคมี (27/07/2016)
อ่าน 71 ครั้ง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในปีงบประมาณ 2560 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (27/07/2016)
อ่าน 131 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โครงการเพิ่มและทดแทนอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ ของ กปภ. ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 3 รายการ (27/07/2016)
อ่าน 216 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี