หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์พ่นสารเคมี (27/07/2016)
อ่าน 114 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานปลูกป่าทั่วไป (22/07/2016)
อ่าน 195 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยาเพื่อการเรียนการสอน (22/07/2016)
อ่าน 166 ครั้ง
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อมาตรวัดน้ำเพื่อรับโอนผู้ใช้น้ำเทศบาลตำบลนาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร กปภ.สาขาสมุทรสาคร จำนวน 4 รายการ (22/07/2016)
อ่าน 133 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตรายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ(ครั้งที่ 2)ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (21/07/2016)
อ่าน 144 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ (21/07/2016)
อ่าน 111 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรี สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า แบบ Biphasic พร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน ๒ เครื่อง (14/07/2016)
อ่าน 582 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (14/07/2016)
อ่าน 124 ครั้ง
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ (13/07/2016)
อ่าน 218 ครั้ง
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator แบบ biphasieมีจอภาพ จำนวน 3 เครื่อง (08/07/2016)
อ่าน 196 ครั้ง
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ (Reverse osmosis) สำหรับผู้ป่วยฟอกเลือด จำนวน 1 เครื่อง (08/07/2016)
อ่าน 357 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างจัดหาและปรับปรุงระบบประปาตำบลห้วยไผ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (06/07/2016)
อ่าน 125 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงห้องพัก 4 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (05/07/2016)
อ่าน 119 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงโรงกรองน้ำขนาด 50 ลบ/ม. เป็นขนาด 100 ลบ.ม./ชม.จำนวน 2 โรง (น.บ่อพลอย) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (05/07/2016)
อ่าน 129 ครั้ง
สอบราคาซื้อกระดาษพิมพ์ใบเสร็จรับเงินระบบ CIS จำนวน 2 รายการ (05/07/2016)
อ่าน 141 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมา โครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขาท่ามะกา (05/07/2016)
อ่าน 105 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมา งานบำรุงรักษาตาม PM กปภ.สาขาสมุทรสาคร (05/07/2016)
อ่าน 132 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมา โครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขาศรีประจันต์ (05/07/2016)
อ่าน 88 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการถุงขยะ (05/07/2016)
อ่าน 165 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรี สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมและหลอดเลือดสมอง(ครั้งที่ 2) (01/07/2016)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี