หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา CARVEDILOL 6.25 MG.TABLET จำนวน 200,000 เม็ด (27/06/2016)
อ่าน 154 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรีสอบราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจ Mediastinum ชนิดวิดิทัศน์ (Video mediastinoscopy) จำนวน 1 ชุด (27/06/2016)
อ่าน 117 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำ(ท่อเมน)ประปา PVC จากบ้านนายตี๋ – บ้านนายไมตรี บริเวณชุมชนบ้านศาลพ่อเขียว หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (27/06/2016)
อ่าน 108 ครั้ง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งตาล (บริเวณข้างวัดทุ่งตาล-ร้านค้าในหมู่บ้าน) ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (24/06/2016)
อ่าน 126 ครั้ง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก (บริเวณซอยบ้านดาบสน) ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (24/06/2016)
อ่าน 204 ครั้ง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านสามัคคี (บริเวณสามัคคีซอย 4) ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (24/06/2016)
อ่าน 187 ครั้ง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านเขามอ (บริเวณหมู่บ้านชิตชัยรุ่นเก่า) ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (24/06/2016)
อ่าน 114 ครั้ง
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลชนิดสอดแขน จำนวน 13 เครื่อง (24/06/2016)
อ่าน 100 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา ENOXAPARIN SODIUM 60 MG./0.6 ML. INJECYION (22/06/2016)
อ่าน 114 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา RUXOLITINIB 15 MG. TABLET (17/06/2016)
อ่าน 90 ครั้ง
การจำหน่ายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี (17/06/2016)
อ่าน 199 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรี สอบราคาจัดซื้อเครื่องช่วยหาตำแหน่งของเส้นประสาทสมองขณะผ่าตัด (Nerve integrity monitoring) จำนวน 1 เครื่อง งานห้องผ่าตัดใหญ่ (17/06/2016)
อ่าน 229 ครั้ง
โรงพยาบาลบ้านโป่ง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (17/06/2016)
อ่าน 130 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน (17/06/2016)
อ่าน 151 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน (17/06/2016)
อ่าน 135 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรี สอบราคาจัดจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง สำหรับงานห้องผ่าตัดใหญ่ (17/06/2016)
อ่าน 165 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมา งานย้ายวางท่อประปาบริเวณริมถนนศาลายา-บางเตย หมู่ที่ 1 ตำบลศาลายา (13/06/2016)
อ่าน 145 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมา งานย้ายวางท่อประปาบริเวณ ซอยเพชรเกษม 87 ถนนเพชรเกษม (13/06/2016)
อ่าน 153 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานบำรุงป่าปีที่ 2 (10/06/2016)
อ่าน 163 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (09/06/2016)
อ่าน 129 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี