หน้าหลัก >> ข่าวเด่นราชบุรี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นราชบุรี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นราชบุรี

ราชบุรีจัดงานวิ่ง "รำลึก 105 ปี สโมสรเสือป่า ราชบุรี” (16/09/2018)
ราชบุรีจัดงานวิ่ง "รำลึก 105 ปี สโมสรเสือป่า ราชบุรี”
อ่าน 61 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดงาน “ท่องเที่ยวสไตล์ศิลปะร่วมสมัย” 15-16 ก.ย.นี้ ที่จังหวัดราชบุรี (15/09/2018)
จังหวัดราชบุรีจัดงาน “ท่องเที่ยวสไตล์ศิลปะร่วมสมัย” 15-16 ก.ย.นี้ ที่จังหวัดราชบุรี
อ่าน 85 ครั้ง
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2561/2562 เพื่อลดความเสี่ยงในการกำกับดูแลรักษาข้าวทั้งปริมาณและคุณภาพ (13/09/2018)
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2561/2562 เพื่อลดความเสี่ยงในการกำกับดูแลรักษาข้าวทั้งปริมาณและคุณภาพ
กระทรวงมหาดไทย วางแนวทางขับเคลื่อนตลาดประชารัฐเชื่อมโยงสินค้าโอทอปและการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมเดินหน้ายกระดับสู่ตลาดมาตรฐานสะอาด ปลอดภัย (13/09/2018)
กระทรวงมหาดไทย วางแนวทางขับเคลื่อนตลาดประชารัฐเชื่อมโยงสินค้าโอทอปและการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมเดินหน้ายกระดับสู่ตลาดมาตรฐานสะอาด ปลอดภัย
อ่าน 160 ครั้ง
กรมการทหารช่างราชบุรีประกอบพิธีวางพวงมาลาพระบิดาเหล่าทหารช่าง (13/09/2018)
กรมการทหารช่างราชบุรี ประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ครบ 82 ปี พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระบิดาเหล่าทหารช่าง
จังหวัดราชบุรีร่วมกันถอดบทเรียนกรณีเกิดภัยพิบัติเพื่อบูรณาการการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (12/09/2018)
จังหวัดราชบุรีร่วมกันถอดบทเรียนกรณีเกิดภัยพิบัติเพื่อบูรณาการการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
อ่าน 70 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาจังหวัด แก่ภาครัฐ และเอกชน (12/09/2018)
จังหวัดราชบุรีสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาจังหวัด แก่ภาครัฐ และเอกชน
อ่าน 140 ครั้ง
ราชบุรีประชุมคณะทำงานก่อสร้างรถไฟทางคู่ซึ่งมีวาระเรื่องการเก็บกู้วัตถุระเบิดให้พิจารณาด้วย (10/09/2018)
ราชบุรีประชุมคณะทำงานก่อสร้างรถไฟทางคู่ซึ่งมีวาระเรื่องการเก็บกู้ระเบิดให้พิจารณาด้วย
อ่าน 125 ครั้ง
ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (07/09/2018)
💥💥ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 📌📌รัฐบาลเริ่มพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าด้วยแนวคิด “ประเทศไทย 4.0” เป็นแนวคิดใหม่เพื่อพัฒนาประเทศที่แตกต่างจากแนวคิดเดิมที่อาศัยเงินทุนและการลงทุนจากต่างชาติ โดยมุ่งมั่นปรับเปลี่ยนโครงสร้างไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
อ่าน 135 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีบูรณาการทุกหน่วยขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวลดความรุนแรง (07/09/2018)
จังหวัดราชบุรีบูรณาการทุกหน่วยขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวลดความรุนแรง
อ่าน 158 ครั้ง
ราชบุรีจัดมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2561 (07/09/2018)
จังหวัดราชบุรีจัดมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2561ภายใต้แนวคิด”ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด”
จังหวัดราชบุรีประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหา อุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม เน้นรับสถานการณ์น้ำ (06/09/2018)
จังหวัดราชบุรีประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหา อุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม เน้นรับสถานการณ์น้ำ
อ่าน 77 ครั้ง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอาหารสัตว์ครั้งที่ 2 ให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์บ้านพักพิงแก้วตาจังหวัดราชบุรี ในนามคุณฟูฟูสุนัขทรงเลี้ยง (06/09/2018)
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอาหารสัตว์ครั้งที่ 2 ให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์บ้านพักพิงแก้วตาจังหวัดราชบุรี ในนามคุณฟูฟูสุนัขทรงเลี้ยง
อ่าน 58 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ที่อำเภอสวนผึ้ง (05/09/2018)
จังหวัดราชบุรีเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ที่อำเภอสวนผึ้ง บ้านหนองตาดั้ง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี มีพื้นที่ใกล้ชายแดนไทย – เมียนมา ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง อาชีพหลักคือการทำเกษตร และมีโรงเรียนควายฝึกให้ทำนาบนพื้นที่ราบในหุบเขา ที่สำคัญมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนของเทือกเขาตะนาวศรี เหมาะที่จะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสามารถมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
จังหวัดราชบุรีประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.) (04/09/2018)
จังหวัดราชบุรีประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.)
อ่าน 195 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน แสดงพลังป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน (31/08/2018)
จังหวัดราชบุรีจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน แสดงพลังป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
อ่าน 138 ครั้ง
ราชบุรีมอบประกาศร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย (30/08/2018)
จังหวัดราชบุรีมอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคสินค้าด้วยความปลอดภัย
รัฐบาลผลักดันร่าง พ.ร.บ.กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม หวังช่วยเหลือประชาชนในภาวะลำบาก (30/08/2018)
รัฐบาลผลักดันร่าง พ.ร.บ.กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม หวังช่วยเหลือประชาชนในภาวะลำบาก
อ่าน 184 ครั้ง
กระทรวงพาณิชย์แจงการเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100 และ 200 บาท ได้เฉพาะผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพเท่านั้น ส่วนความคืบหน้าการติดตั้งเครื่อง อีดีซี ติดตั้งได้แล้ว 36,360 เครื่อง (30/08/2018)
กระทรวงพาณิชย์แจงการเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100 และ 200 บาท ได้เฉพาะผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพเท่านั้น ส่วนความคืบหน้าการติดตั้งเครื่อง อีดีซี ติดตั้งได้แล้ว 36,360 เครื่อง
อ่าน 198 ครั้ง
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมฝึกอาชีพสามารถถอนเงินผ่านตู้ ATM ได้ตั้งแต่เดือนกันยายนนี้ (30/08/2018)
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมฝึกอาชีพสามารถถอนเงินผ่านตู้ ATM ได้ตั้งแต่เดือนกันยายนนี้
อ่าน 252 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี