หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการ โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้างตึกพร้อมมิตรต่อจากถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (09/06/2016)
อ่าน 120 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรีสอบราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมและหลอดเลือดสมอง (08/06/2016)
อ่าน 137 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (08/06/2016)
อ่าน 209 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณบ้านนางบวช ม.2 ปลายท่อประปาถึงหมู่ที่ 6 บ้านดอนสันชัย และหมู่ที่ 8 บ้านท่าวังลาน ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี (06/06/2016)
อ่าน 121 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงบ้านพัก 4 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (06/06/2016)
อ่าน 109 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 7,000 ลบ.ม. (ส.วังยาง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (06/06/2016)
อ่าน 129 ครั้ง
โรงพยาบาลบ้านโป่งสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ครั้งที่ 2) (06/06/2016)
อ่าน 155 ครั้ง
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 14 รายการ (06/06/2016)
อ่าน 254 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน (06/06/2016)
อ่าน 120 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างป้อมตำรวจชุมชน-ประตูคลองบางป่า (บางป่าซอย 1) หมู่ที่ 1 ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (06/06/2016)
อ่าน 200 ครั้ง
สอบราคาจ้าง ปรับปรุงอาคารสถานที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด (06/06/2016)
อ่าน 107 ครั้ง
ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 หลัง ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี (01/06/2016)
อ่าน 273 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินพังทลายคลองริมทางหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (01/06/2016)
อ่าน 137 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองขุด หมู่ที่ 12 ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (01/06/2016)
อ่าน 135 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างป้อมตำรวจชุมชน-ประตูคลองบางป่า (บางป่าซอย 1) หมู่ที่ 1 ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (01/06/2016)
อ่าน 187 ครั้ง
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ (31/05/2016)
อ่าน 291 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 (31/05/2016)
อ่าน 130 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 24 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี (ครั้งที่ 2) (27/05/2016)
อ่าน 145 ครั้ง
การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นใช้งานในราชการ ของโรงพยาบาลราชบุรี โดยวิธีการขายทอดตลาด (27/05/2016)
อ่าน 184 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรี สอบราคาซื้อยา HYDROXYUREA 500 MG. CAPSULE (27/05/2016)
อ่าน 135 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี