หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ จำนวน 1 ระบบ ด้วยเงินมูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรี (26/05/2016)
อ่าน 78 ครั้ง
สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ครัว พัสดุ เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 160 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ของโรงพยาบาลบ้านคา (24/05/2016)
อ่าน 143 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามประมงรวมใจภักดิ์ ครั้งที่ 1 (24/05/2016)
อ่าน 127 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานระบบบัตรคิวอัตโนมัติ จำนวน 2 ชุด (17/05/2016)
อ่าน 148 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Sefety Plan) กปภ.สาขาอู่ทอง (16/05/2016)
อ่าน 135 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ บ้านบางกระโพน ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี (16/05/2016)
อ่าน 228 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อเสริมแรงดัน กปภ.สาขาด่านช้าง (16/05/2016)
อ่าน 202 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงบ้านพักผู้จัดการ จำนวน 1 หลัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง (16/05/2016)
อ่าน 183 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมา งานปรับปรุงบ้านพัก 2 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง (16/05/2016)
อ่าน 130 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงบ้านพัก 4 ครอบครัว สถานีจ่ายน้ำปากน้ำปราณ จำนวน 1 หลัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี (16/05/2016)
อ่าน 168 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลราชบุรี (16/05/2016)
อ่าน 56 ครั้ง
กรมป่าไม้ สอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานปลูกป่า (16/05/2016)
อ่าน 50 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 700 ชิ้น (16/05/2016)
อ่าน 51 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 5 ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดโคมคู่แขวนเพดาน จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (16/05/2016)
อ่าน 44 ครั้ง
สอบราคางานจ้างเหมาบริการส่งตรวจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (16/05/2016)
อ่าน 56 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อกล้องสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจชนิดวีดีทัศน์(Fiberoptic Videoscope) จำนวน 1 เครื่อง (16/05/2016)
อ่าน 49 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (11/05/2016)
อ่าน 145 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพัก ๒ ครอบครัว จำนวน ๑ หลัง (10/05/2016)
อ่าน 195 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพัก ๔ ครอบครัว หลังที่ ๒ จำนวน ๑ หลัง (10/05/2016)
อ่าน 166 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานจ้างเหมาปรับปรุงแฟลต ๑๒ ครอบครัว จำนวน ๑ หลัง (10/05/2016)
อ่าน 159 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี