หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
จังหวัดราชบุรีขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด (04/12/2019)
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรีประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (29/11/2019)
เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีสอบราคาซื้อถุงยังชีพโครงการ “บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”ประจำปี 2563 และให้การสังคมสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ประสบภัยต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 (29/11/2019)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นในการใช้งานราชการของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2562 (27/11/2019)
ศาลจังหวัดราชบุรีขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 77 รายการ (27/11/2019)
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรีขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (15/11/2019)
เรือนจำกลางเขาบินขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ (ครั้งที่ 2) (12/11/2019)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/11/2019)
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ (12/11/2019)
สำนักงานอัยการภาค 7 ดำเนินการขายทอดตลาดรถยนต์ประจำตำแหน่ง (08/11/2019)
ประกาศสอบราคาซื้อถุงยังชีพ โครงการ “บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ประจำปี 2563 และให้การสังคมสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ประสบภัยต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 (04/11/2019)
จังหวัดราชบุรีขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 (24/10/2019)
การประมูลขายทอดตลาดบ้านพักแพทย์ 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ พร้อมรื้อถอน จำนวน 1 หลัง ของโรงพยาบาลราชบุรี (17/10/2019)
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง (11/10/2019)
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดที่โรงพยาบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (07/10/2019)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของเทศบาลตำบลกระจับ (25/09/2019)
เทศบาลบ้านโป่งขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นใช้งานในราชการ โดยวิธีการประมูลราคาด้วยวาจา (25/09/2019)
ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/09/2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำ ซอยทุ่งกระทิง บ้านโปร่งสำโหร่ง หมู่ที่ 9 ตำบลห้งบสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข.20-4-492 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/09/2019)
ประกวดราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/09/2019)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี