หน้าหลัก >> ข่าวเด่นราชบุรี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นราชบุรี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นราชบุรี

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 2 (24/08/2020)
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ครม.มีมติมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ดังนี้
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (24/08/2020)
ครม.มีมติอนุมัติโครงการและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จำนวนกว่า ๕๓๐,๐๐๐ ครัวเรือน
ส.ปชส.ราชบุรี นำสื่อมวลชนศึกษาดูงานสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดสร้างความมั่นใจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (24/08/2020)
ส.ปชส.ราชบุรี นำสื่อมวลชนศึกษาดูงานสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดสร้างความมั่นใจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและเสนอมาตรการช่วยเหลือ SMEs เพิ่มเติม วงเงิน 114,100 ล้านบาท (24/08/2020)
ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและเสนอมาตรการช่วยเหลือ SMEs เพิ่มเติม วงเงิน 114,100 ล้านบาท
ขยายเวลามาตรการเยียวยาเกษตรกรจนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ (24/08/2020)
ขยายเวลามาตรการเยียวยาเกษตรกรจนถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาฟาร์มสุกรที่ จ.ราชบุรี (20/08/2020)
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาฟาร์มสุกรที่ จ.ราชบุรี
จ.ราชบุรีประชุมเสนอแผนการบริหารจัดการน้ำสอดคล้องกับแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (20/08/2020)
จ.ราชบุรีประชุมเสนอแผนการบริหารจัดการน้ำสอดคล้องกับแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี
กรมการทหารช่างนำจิตอาสาพระราชทานปลูกต้นไม้ สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ ที่สวนผึ้ง จ.ราชบุรี (19/08/2020)
กรมการทหารช่างนำจิตอาสาพระราชทานปลูกต้นไม้ สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ ที่สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
ศาลจังหวัดราชบุรีบันทึกข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานภาคี ให้ผู้ต้องโทษทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ (18/08/2020)
ศาลจังหวัดราชบุรีบันทึกข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานภาคี ให้ผู้ต้องโทษทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ
ราชบุรีเฝ้าระวังการขนส่งยาเสพติดรูปแบบใหม่ (17/08/2020)
ราชบุรีเฝ้าระวังการขนส่งยาเสพติดรูปแบบใหม่
จ.ราชบุรี มอบทุนสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2563 (17/08/2020)
จ.ราชบุรี มอบทุนสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2563
อนุมัติโครงการภายใต้ พรก.เงินกู้ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมเพิ่ม 3 โครงการ (14/08/2020)
อนุมัติโครงการภายใต้ พรก.เงินกู้ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมเพิ่ม 3 โครงการ
อนุมัติงบกลาง ๑๑,๘๙๓ ล้านบาท แก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ (14/08/2020)
อนุมัติงบกลาง ๑๑,๘๙๓ ล้านบาท แก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ
นายกฯ คุม “ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ” ประกอบด้วย 10 กระทรวงเศรษฐกิจ 3 สภาหอ และเอกชน พร้อมให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจ (14/08/2020)
นายกฯ คุม “ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ” ประกอบด้วย 10 กระทรวงเศรษฐกิจ 3 สภาหอ และเอกชน พร้อมให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จงหวัดราชบุรีสัมมนาสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว (14/08/2020)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จงหวัดราชบุรีสัมมนาสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 2563 (13/08/2020)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 2563
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสา วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก (12/08/2020)
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสา วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก
ราชบุรีจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 2563 (12/08/2020)
ราชบุรีจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 2563
ราชบุรีจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ (12/08/2020)
ราชบุรีจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค. 2563 (12/08/2020)
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค. 2563

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี