หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมางานจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพัก ๒ ครอบครัว หลังที่ ๑ จำนวน ๑ หลัง (10/05/2016)
อ่าน 164 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพัก ๒ ครอบครัว หลังที่ ๒ จำนวน ๑ หลัง (10/05/2016)
อ่าน 162 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพัก ๔ ครอบครัว หลังที่ ๓ จำนวน ๑ หลัง (10/05/2016)
อ่าน 203 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพัก ๔ ครอบครัว หลังที่ ๑ จำนวน ๑ หลัง (10/05/2016)
อ่าน 184 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขยจ่าน้ำบริเวณ ถนนพระราม ๒ ต.บางระเจ้า (10/05/2016)
อ่าน 159 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อตู้อบเด็ก (Incubator) จำนวน 1 เครื่อง (10/05/2016)
อ่าน 135 ครั้ง
การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2558 (10/05/2016)
อ่าน 248 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา PHENYTOIN SODIUM 100 MG. EXTENDED RELEASE (02/05/2016)
อ่าน 138 ครั้ง
สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงทาสีอาคารของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี (02/05/2016)
อ่าน 102 ครั้ง
ด่านศุลกากรแม่กลองขายทอดตลาดของกลาง (28/04/2016)
อ่าน 207 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร(เขาชนไก่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/04/2016)
อ่าน 97 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา SILDENAFIL ๒๐ MG. TABLET จำนวน ๔๓,๒๐๐ เม็ด (28/04/2016)
อ่าน 110 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (27/04/2016)
อ่าน 98 ครั้ง
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (25/04/2016)
อ่าน 135 ครั้ง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน (25/04/2016)
อ่าน 187 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อเครื่องขยายเส้นเลือดหัวใจโดยใช้หัวกรอกากเพชร(Rotablator Console) จำนวน 1 เครื่อง (21/04/2016)
อ่าน 131 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (20/04/2016)
อ่าน 156 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (20/04/2016)
อ่าน 115 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (18/04/2016)
อ่าน 111 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานจ้างล้างมาตรวัดน้ำขนาด 1/2-1 นิ้ว จำนวน 3,330 เครื่อง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ (08/04/2016)
อ่าน 102 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี