หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ลำรางช้างตาย หมู่ที่ 4,5,6 ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (29/03/2016)
อ่าน 95 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยแพรกตะกร้อ ช่วง 2 หมู่ที่ 11 บ้านแพรกตะคร้อ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (29/03/2016)
อ่าน 105 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยขจี ตำบลบ่อกรุ,หนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (29/03/2016)
อ่าน 131 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา ZOLEDRONIC ACID ๕ MG./ ๑๐๐ ML. (29/03/2016)
อ่าน 92 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา NICARDEPINE ๑๐ MG./ ๑๐ ML. (29/03/2016)
อ่าน 101 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา GLICLAZIDE ๖๐ MG. SR TABLET (29/03/2016)
อ่าน 136 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา CAPECITABINE ๕๐๐ MG. TABLET (29/03/2016)
อ่าน 74 ครั้ง
การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 (29/03/2016)
อ่าน 134 ครั้ง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ (22/03/2016)
อ่าน 218 ครั้ง
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (22/03/2016)
อ่าน 99 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเปลี่ยนท่อประปาเพื่อบริหารจัดการน้ำสูญเสีย บริเวณสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) (22/03/2016)
อ่าน 71 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ ถนนสายคลองดี 25 (22/03/2016)
อ่าน 74 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา ETANERCEPT 25 MG. จำนวน 200 กล่อง (22/03/2016)
อ่าน 107 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองภายในปลายโพงพาง (22/03/2016)
อ่าน 72 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างสนามบินค่ายสุรสีห์ (22/03/2016)
อ่าน 72 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหมู่บ้าน สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค บ้านทุ่งมะเซอย่อ (22/03/2016)
อ่าน 123 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูสระน้ำภายในพื้นที่ชุมชนศูนย์การทหารราบและโรงเรียนทหารราบบ้านค่ายธนะรัชต์ (22/03/2016)
อ่าน 63 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา OLANZAPINE ๑๐ MG.ZYDIS (17/03/2016)
อ่าน 157 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อจัดหาท่อพีวีซี.แข็งฯ ข้อโค้งพีวีซี.ฯลฯ พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้งและวางเรียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (17/03/2016)
อ่าน 319 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา DABIGATRAN ETEXILATE ๑๑๐ MG. CAPSULE (16/03/2016)
อ่าน 112 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี