หน้าหลัก >> ข่าวเด่นราชบุรี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นราชบุรี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นราชบุรี

นายกรัฐมนตรีปลูกต้นไม้ในโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ที่จังหวัดราชบุรี (23/05/2018)
นายกรัฐมนตรีปลูกต้นไม้ในโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ที่จังหวัดราชบุรี
อ่าน 174 ครั้ง
รมต.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจพื้นที่ โครงการฯ เขาชะงุ้ม เตรียมงาน"ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" (23/05/2018)
รมต.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจพื้นที่ โครงการฯ เขาชะงุ้ม เตรียมงาน"ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน"
อ่าน 111 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเตรียมต้นรวงผึ้งให้นายกรัฐมนตรีปลูก เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ (21/05/2018)
จังหวัดราชบุรีเตรียมต้นรวงผึ้งให้นายกรัฐมนตรีปลูก เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
อ่าน 290 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรม “ปั่นชมตลาดน้ำ 3 อำเภอ” ส่งเสริมการออกกำลังกายและการท่องเที่ยว (21/05/2018)
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรม “ปั่นชมตลาดน้ำ 3 อำเภอ” ส่งเสริมการออกกำลังกายและการท่องเที่ยว
อ่าน 111 ครั้ง
ผู้ว่าฯราชบุรีเตรียมพัฒนาสวนสาธารณะร้างเป็นตลาดอมยิ้ม 2 ที่อำเภอจอมบึง (19/05/2018)
ผู้ว่าฯราชบุรีเตรียมพัฒนาสวนสาธารณะร้างเป็นตลาดอมยิ้ม 2 ที่อำเภอจอมบึง
อ่าน 711 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีประชุมเตรียมจัดงานมหากุศล ชลวิถี สมโภช 150 ปี คลองดำเนินสะดวก (18/05/2018)
จังหวัดราชบุรีประชุมเตรียมจัดงานมหากุศล ชลวิถี สมโภช 150 ปี คลองดำเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี เร่งต่างด้าวดำเนินการที่ศูนย์ OSS สิ้นสุดเดือนพฤษภาคมนี้ (17/05/2018)
จังหวัดราชบุรี เร่งต่างด้าวดำเนินการที่ศูนย์ OSS สิ้นสุดเดือนพฤษภาคมนี้
อ่าน 117 ครั้ง
ราชบุรีประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (16/05/2018)
จังหวัดราชบุรีประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
อ่าน 96 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีสำรวจพื้นที่เตรียมรับนายกรัฐมนตรีมาปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ 23 พฤษภาคมนี้ (15/05/2018)
จังหวัดราชบุรีสำรวจพื้นที่เตรียมรับนายกรัฐมนตรีมาปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ 23 พฤษภาคมนี้
อ่าน 447 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดโครงการ"ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน (11/05/2018)
จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดโครงการ"ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
อ่าน 417 ครั้ง
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ (11/05/2018)
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จจังหวัดราชบุรี (10/05/2018)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บรมราชินีนาถ” ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี (10/05/2018)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ "อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บรมราชินีนาถ” ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี
อ่าน 2344 ครั้ง
ราชบุรีจัดประชารัฐร่วมใจคลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวาคลองแควอ้อม (08/05/2018)
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการประชารัฐร่วมใจคลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวาคลองแควอ้อมทั้งนี้เพื่อรวมพลังทั้งภาครัฐประชาชนกำจัดผักตบชวาคลองแควอ้อมลดปัญหาการปิดทางระบายช่วงฤดูฝนอีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำของตลาดน้ำ 3 อำเภอด้วย
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีขอเชิญชวนสั่งอาหารว่าง 6 เมนูอาหารว่างอร่อย(และได้สุขภาพ) จังหวัดราชบุรี (08/05/2018)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีขอเชิญชวนสั่งอาหารว่าง 6 เมนูอาหารว่างอร่อย(และได้สุขภาพ) จังหวัดราชบุรี
อ่าน 79 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง เตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเยี่ยม รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน 10 พฤษภาคมนี้ (07/05/2018)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง เตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเยี่ยม รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน 10 พฤษภาคมนี้
อ่าน 77 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมส่วนราชการเดินทางไปมอบสิ่งของให้ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง (07/05/2018)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมส่วนราชการเดินทางไปมอบสิ่งของให้ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง
อ่าน 48 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ที่อำเภอสวนผึ้ง (07/05/2018)
จังหวัดราชบุรีมอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ที่อำเภอสวนผึ้ง
อ่าน 57 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำส่วนราชการและประชาชน ทำบุญเข้าวัดวันพระที่อำเภอสวนผึ้ง (07/05/2018)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำส่วนราชการและประชาชน ทำบุญเข้าวัดวันพระที่อำเภอสวนผึ้ง
อ่าน 45 ครั้ง
สนช.ใช้กระบวนการลูกเสือพัฒนาเยาวชนเป็นผู้นำประชาธิปไตย ที่จังหวัดราชบุรี (05/05/2018)
สนช.ใช้กระบวนการลูกเสือพัฒนาเยาวชนเป็นผู้นำประชาธิปไตย ที่จังหวัดราชบุรี
อ่าน 776 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี