หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยา TRASTUZUMAB ๔๔๐ MG. จำนวน ๑๘ VIAL. (16/03/2016)
อ่าน 80 ครั้ง
สอบราคาจ้างผลิตเสื้อประชาสัมพันธ์ ศส. ปชต. (15/03/2016)
อ่าน 131 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเมตตาฯ ชั้น ๔ (15/03/2016)
อ่าน 105 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ม.๓ ม.๖ ม.๑๑ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (15/03/2016)
อ่าน 139 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายจ่ายน้ำบริเวณหน้าโรงเรียนสาละวนาราม - บ้านหนองระหงษ์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี (15/03/2016)
อ่าน 134 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายจ่ายน้ำบริเวณบ้านคลุ้งน้ำ ม. ๕ ต. หนองโสน อ.เลาขวัญ (15/03/2016)
อ่าน 109 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายจ่ายน้ำบริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๒๒ ตั้งแต่สถานีจ่ายไฟฟ้าดอนเจดีย์ถึงหน้าวัดอินทร์เกษม ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ (15/03/2016)
อ่าน 134 ครั้ง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน (15/03/2016)
อ่าน 235 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานเปลี่ยนมาตรมาตรวัดน้ำ(ขนาด1/2”) อายุเกิน 10 ปี จำนวน 1,000 เครื่อง ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง (15/03/2016)
อ่าน 114 ครั้ง
ประมูลซื้อรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (15/03/2016)
อ่าน 92 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา REBAMIPIDE ๑๐๐ MG./TABLET. (09/03/2016)
อ่าน 149 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (09/03/2016)
อ่าน 90 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 8 รายการ (07/03/2016)
อ่าน 231 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา MYCOPHENOLATE MOFETIL 250 MG. CAPSULE (07/03/2016)
อ่าน 197 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา PACLITAXEL ๓๐๐ MG. จำนวน ๖๐๐ VIAL. (07/03/2016)
อ่าน 94 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา FENOFIBRATE ๓๐๐ MG. CAPSULE (07/03/2016)
อ่าน 121 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำราชบุรี (07/03/2016)
อ่าน 292 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและหอผู้ป่วย จำนวน ๒ อาคารของโรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (02/03/2016)
อ่าน 166 ครั้ง
สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ (01/03/2016)
อ่าน 98 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณบ้านช่องด่าน ม.๑ ต.ช่องด่าน (01/03/2016)
อ่าน 85 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี