หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งโดยวิธีขายทอดตลาด (19/02/2016)
อ่าน 301 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ ม.๑ ,ม.๒ ,ม.๗ , ม.๑๔ ต.หินเหล็กไฟ (19/02/2016)
อ่าน 45 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ หลังวัดหนองขอน ม.๑๕ ต.หินเหล็กไฟ (19/02/2016)
อ่าน 58 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ ซอยหัวหิน ๑๑๒ อ.หัวหิน (19/02/2016)
อ่าน 56 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ อบต.คลองวาฬ (19/02/2016)
อ่าน 41 ครั้ง
สอบราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ ที่ให้ทางสายให้อาหาร จำนวน ๖,๒๐๐ กิโลกรัม สำหรับผู้ป่วยทั่วไปในโรงพยาบาลราชบุรี (19/02/2016)
อ่าน 39 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา CILOSTAZOL ๑๐๐ MG. TABLET (19/02/2016)
อ่าน 40 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำนวนประมาณ ๕๐,๐๐๐ กิโลกรัม เป็นเวลา ๑๒ เดือน (19/02/2016)
อ่าน 31 ครั้ง
ขายทอดตลาดต้นไม้ที่ปลูกในที่ดินราชพัสดุ (19/02/2016)
อ่าน 64 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (18/02/2016)
อ่าน 132 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๘ รายการ (18/02/2016)
อ่าน 128 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่ที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชน ปี ๒๕๕๙ (15/02/2016)
อ่าน 66 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา PREGABALIN 50 MG. CAPSULE (11/02/2016)
อ่าน 96 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา IMATINIB MESILATE 100 MG. TABLET (11/02/2016)
อ่าน 115 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา SILDENAFIL 20 MG. TABLET (11/02/2016)
อ่าน 100 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา IRBESARTAN 300 MG. + HCTZ 12.5 MG. TABLET (11/02/2016)
อ่าน 122 ครั้ง
ขายทอดตลาดของกลาง (11/02/2016)
อ่าน 294 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ๓๐๐ มม.ชนิด Electromagnetic จำนวน ๑ เครื่อง กปภ.สาขากุยบุรี(สถานีจ่ายน้ำสำนักงาน) (09/02/2016)
อ่าน 68 ครั้ง
การขายทอดตลาดรถยนต์ (09/02/2016)
อ่าน 402 ครั้ง
สอบราคาจัดจ้างถมปรับพื้นที่ดินบริเวณ 7 ไร่ ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง จำนวน 1 งาน (08/02/2016)
อ่าน 67 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี