หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ครั้งที่ ๓ (18/01/2016)
อ่าน 42 ครั้ง
การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (18/01/2016)
อ่าน 108 ครั้ง
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) (18/01/2016)
อ่าน 45 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านเตาถ่าน ช่วง 2 หมู่ 2,7 ตำบลห้วยเขย่ง (15/01/2016)
อ่าน 43 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองกวาง-บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่8 ตำบลจรเข้เผือก (15/01/2016)
อ่าน 42 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา METHYLPREDNISOLONE Na SUCCINATE ๕๐๐ MG. (15/01/2016)
อ่าน 30 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายทดน้ำโป่งกระทิงบนพร้อมขุดลอกลำห้วย (14/01/2016)
อ่าน 47 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำวังกระดาษ พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลธงชัย (12/01/2016)
อ่าน 91 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมา งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ วัดลาดขาม (12/01/2016)
อ่าน 35 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ ข้ามสะพานวัดสำเภาล่ม-ปั้มเอสโซ่นางบวช (12/01/2016)
อ่าน 65 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ หมู่บ้านคลอง ๕ หมู่ ๑ ปากน้ำ-บ้านนางเหลื่อม ศิริรัต (12/01/2016)
อ่าน 45 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่.๑-ปากน้ำหมู่ ๗ (บ้านนายขวัญชัย) (12/01/2016)
อ่าน 62 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ บ้านวังน้ำโจน ม. ๑๐ ต.หนองมะค่าโมง (12/01/2016)
อ่าน 71 ครั้ง
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนาน ๑๒ รายการ (12/01/2016)
อ่าน 92 ครั้ง
สอบราคาจ้างบูรณะซ่อมแซมซุ้มประตูเก๋งจีน วัดช่องลม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (11/01/2016)
อ่าน 99 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการงานก่อสร้างอาคารที่ทำการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.๑๙ (บ้องตี้) (11/01/2016)
อ่าน 47 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ (08/01/2016)
อ่าน 211 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อ สารPACL จำนวน ๓๐๔,๗๐๐ กิโลกรัม (08/01/2016)
อ่าน 63 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณบ้านหนองผือ ม.๒ ต. เลาขวัญ (06/01/2016)
อ่าน 69 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณวัดท่าฟืนถึงสะพานวัดสำเภาล่ม (06/01/2016)
อ่าน 70 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 [69] 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี