หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสำนักงานและก่อสร้างถนน สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดราชบุรี (06/01/2016)
อ่าน 78 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา GLIMEPIRIDE ๒MG.+METFORMIN HCL๕๐๐MG. SR TABLET (05/01/2016)
อ่าน 87 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา VERO CELLS RABIES VACCINE (05/01/2016)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา OXCARBAZEPIN ๓๐๐MG.TABLET (05/01/2016)
อ่าน 57 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑,๐๓๑ เครื่อง (05/01/2016)
อ่าน 54 ครั้ง
สอบราคาซื้อเตียงผ่าตัดใหญ่ทั่วไปควบคุมด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ เตียง (04/01/2016)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา LEUPRORELIN ACETATE 3.75 MG. (29/12/2015)
อ่าน 96 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา RUXOLITINIB 5 MG.TABLET (29/12/2015)
อ่าน 238 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา DESFLURANE INGALATOON SOL 100% (29/12/2015)
อ่าน 98 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี (25/12/2015)
อ่าน 113 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยแพรกตะคร้อ ช่วง 2 บ้านแพรกตะคร้อ (25/12/2015)
อ่าน 56 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (25/12/2015)
อ่าน 79 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (25/12/2015)
อ่าน 60 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบ่อยืม ชลประทานสาย 2 ขวา (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 1,3,4,5,7 ตำบลหวายเหนียว (22/12/2015)
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองหล่มเล็ก-หนองหล่มใหญ่ บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 8 (22/12/2015)
อ่าน 97 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองท่าหว้า ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง (22/12/2015)
อ่าน 76 ครั้ง
สอบราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองโคกขาม ตำบลพันท้ายนรสิงห์ (21/12/2015)
อ่าน 92 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารชีวโมเลกุลแบบใช้การแยกด้วยคอลัมน์(FPLC)จำนวน 1 เครื่อง (18/12/2015)
สอบราคาจ้างเหมาตรวจรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐาน (GAP)ฟาร์มใหม่ (18/12/2015)
อ่าน 91 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อสายการผลิตอาหารกระป๋องต้นแบบ (Pilot Scale Canning Processing Line) จำนวน 1 ชุด (18/12/2015)
อ่าน 59 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี