หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/09/2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำบ้านซ่อง หมู่ที่ 6 ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ.19-4-162 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/09/2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยกระแทก หมู่ที่ 1 ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ.19-4-163 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/09/2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยเขาพระ หมู่ที่ 1 ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ.19-4-161 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/09/2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยใหญ่ บ้านโพธิ์ลอย ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ.19-4-160 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/09/2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูสระน้ำสาธารณะห้วยตะแกละ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ.19-4-159 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/09/2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองท่าเรือ – คลองประดู่ ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ.19-4-158 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/09/2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูสระน้ำบ้านบ่อตะกั่ว หมู่ที่ 3 ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ.19-4-157 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/09/2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำรางสาธารณะ (ลำเหมืองกลาง) หมู่ที่ 3,4,5 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ. 19-4-156 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/09/2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านพุตูม หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ. 19-4-155 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/09/2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองตาเล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ. 14-3-009 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/09/2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองธง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ. 14-3-008 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/09/2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่งหมูปล่อย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ. 14-3-007 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/09/2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ หมู่ที่ 17 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ.14-4-410 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/09/2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ หมู่ที่ 16 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ.14-4-409 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/09/2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ หมู่ที่ 11 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ.14-4-408 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/09/2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ หมู่ที่ 7 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ.14-4-407 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/09/2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ.14-4-405 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/09/2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยนาช่อง หมู่ที่ 7 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ.14-4-404 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/09/2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยบ้านหินสี หมู่ที่ 4 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ.14-4-403 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/09/2019)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี