หน้าหลัก >> รับสมัครงาน

รับสมัครงาน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร (ปวช.) ครั้งที่ 1/2562 (08/03/2019)
อ่าน 499 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (06/03/2019)
อ่าน 449 ครั้ง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาของโครงการ (06/03/2019)
อ่าน 215 ครั้ง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (26/02/2019)
อ่าน 200 ครั้ง
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (21/02/2019)
อ่าน 437 ครั้ง
โรงพยาบาลบางแพ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (13/02/2019)
อ่าน 196 ครั้ง
โรงพยาบาลวัดเพลง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (11/02/2019)
อ่าน 212 ครั้ง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรีรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ (11/02/2019)
อ่าน 270 ครั้ง
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคกลางจังหวัดราชบุรี (07/02/2019)
อ่าน 374 ครั้ง
สำนักงาน กสทช.เขต 16 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง (07/02/2019)
อ่าน 410 ครั้ง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทำความสะอาด (06/02/2019)
อ่าน 50 ครั้ง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารักการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2562 (01/02/2019)
อ่าน 216 ครั้ง
รับสมัครพนักงานทำขนมไทย (24/01/2019)
อ่าน 224 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจัดจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี (24/01/2019)
อ่าน 264 ครั้ง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ (23/01/2019)
อ่าน 87 ครั้ง
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างของโครงการ (17/01/2019)
อ่าน 480 ครั้ง
โรงพยาบาลบางแพรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (16/01/2019)
อ่าน 171 ครั้ง
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังในสังกัดเรือนจำกลางราชบุรี (10/01/2019)
อ่าน 388 ครั้ง
กรมยุทธศึกษาทหารบกรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกและนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2562 (10/01/2019)
อ่าน 176 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ (10/01/2019)
อ่าน 167 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี