หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้า สำหรับส่งน้ำ (16/12/2015)
อ่าน 73 ครั้ง
โรงพยาบาลวัดเพลงรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (16/12/2015)
อ่าน 104 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยคลุม ช่วงที่ 1 ตำบลสวนผึ้ง (14/12/2015)
อ่าน 87 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยกระแทก บ้านหนองน้ำขาว (14/12/2015)
อ่าน 88 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยปลายยาง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไม้ (14/12/2015)
อ่าน 83 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยกระทะทอง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีมงคล (14/12/2015)
อ่าน 71 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์หุบกะพง (14/12/2015)
อ่าน 72 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองภายในตำบลบางระกำ หมู่ที่ 5,8,9,10,14,15 ตำบลบางระกำ (14/12/2015)
อ่าน 77 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ณ จังหวัดมะริด (14/12/2015)
อ่าน 55 ครั้ง
สอบราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองโพหัก-บัวงาม ตำบลประสาทสิทธิ์บัวงาม (14/12/2015)
อ่าน 75 ครั้ง
สอบราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองป่อ ตำบลแสนตอ-หวายเหนียว อำเภอท่ามะกา (14/12/2015)
อ่าน 54 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ (11/12/2015)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว (09/12/2015)
อ่าน 68 ครั้ง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ (08/12/2015)
อ่าน 43 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรีและสาขาบ้านโป่ง ประจำปี 2559 (08/12/2015)
อ่าน 70 ครั้ง
ขายทอดตลาดไม้สักที่ปลูกในที่ดินราชพัสดุ(ครั้งที่ 4) (08/12/2015)
อ่าน 111 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (08/12/2015)
อ่าน 48 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (08/12/2015)
อ่าน 41 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (04/12/2015)
อ่าน 334 ครั้ง
การขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง(บ้านพักภารโรง) (04/12/2015)
อ่าน 168 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี