หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สุขอนามัย สารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวก (04/12/2015)
อ่าน 70 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยไม้แดง หมู่ 4-6 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน (02/12/2015)
อ่าน 46 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 9 รายการ (01/12/2015)
อ่าน 62 ครั้ง
สอบราคาจ้างจัดทำและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (01/12/2015)
อ่าน 55 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ บริเวณหน้าวัดท่าราบ ตำบลบางแพ (01/12/2015)
อ่าน 59 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดเทพอาวาสถึงหลังศูนย์บ้านพักข้าราชการอัยการภาค 7 (01/12/2015)
อ่าน 63 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณหน้าวัดราชคาม ตำบลคุ้งน้ำวน (01/12/2015)
อ่าน 51 ครั้ง
ประกวดจ้างเหมาราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ บริเวณวัดหลุมดิน (01/12/2015)
อ่าน 55 ครั้ง
สอบราคาจ้างจัดทำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (27/11/2015)
อ่าน 47 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (27/11/2015)
อ่าน 173 ครั้ง
สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บขยะหลังคาโครงเหล็ก โรงพยาบาลราชบุรี (27/11/2015)
อ่าน 88 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ (40.10.17.01) ขนาด 48,000 บีทียู 30,000 บีทียู 36,000 บีทียู และ 24,000 บีทียู เพื่อใช้ในสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอบ้านโป่ง (27/11/2015)
อ่าน 112 ครั้ง
ประกวดราคาเลขที่ ก.3 กปบ. 003 / 2558 (27/11/2015)
อ่าน 62 ครั้ง
สอบราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองโพธิ์ ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี (27/11/2015)
อ่าน 87 ครั้ง
สอบราคาจ้างอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (27/11/2015)
อ่าน 79 ครั้ง
สอบราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางน้อยใน หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน (27/11/2015)
อ่าน 41 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว (26/11/2015)
อ่าน 47 ครั้ง
การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (26/11/2015)
อ่าน 65 ครั้ง
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 56 รายการ (25/11/2015)
อ่าน 134 ครั้ง
สอบราคาจ้างตัดความชื้นผนังอาคารสำนักงานที่ดิน (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร (24/11/2015)
อ่าน 69 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี