หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณศาลากลาง นฐ.ถึงโรงเรียนพระปฐมวิทยา 2 ซอยบ้านดอนสามสิบ อบต.ดอนยายหอม (24/11/2015)
อ่าน 57 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณถนนฝ่ายท่าหนองหัด (24/11/2015)
อ่าน 71 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ พื้นที่ซอย 112 หมู่บ้านหัวนาบางส่วนที่เป็นพื้นที่สูงและที่ราบเชิงเขา (24/11/2015)
อ่าน 62 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ อบต.วัดแค อ.นครชัยศรี (24/11/2015)
อ่าน 70 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ อบต.วัดเพลง อ.วัดเพลง (24/11/2015)
อ่าน 63 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำหนองไก่เหลือง ช่วง 2 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองประดู่ (23/11/2015)
อ่าน 102 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านทุ่งนาคราช หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหญ้า (23/11/2015)
อ่าน 41 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยน้ำตา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ (23/11/2015)
อ่าน 35 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านวังประดู่ หมู่ที่ 8 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา (23/11/2015)
อ่าน 61 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยลวก หมู่ที่ 1 ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค (23/11/2015)
อ่าน 52 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองกวาง หมู่ที่ 8 ตำบลจระเข้เผือก (23/11/2015)
อ่าน 46 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ลำห้วยลึก หมู่ที่ 6,3 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี (23/11/2015)
อ่าน 39 ครั้ง
ซื้อที่ดินเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารศูนย์ไปรษณีย์ราชบุรี โดยวิธีพิเศษ (ครั้งที่ 2 ) (20/11/2015)
อ่าน 155 ครั้ง
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพการใช้งาน ประจำปี 2558 (20/11/2015)
อ่าน 186 ครั้ง
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์) ครั้งที่ 3 (20/11/2015)
อ่าน 138 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานจัดหาและติดตั้งระบบอัตโนมัติ (PLC และอื่นๆ) (20/11/2015)
อ่าน 68 ครั้ง
สอบราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3 แห่ง (20/11/2015)
อ่าน 68 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองจันสี (20/11/2015)
อ่าน 84 ครั้ง
สอบราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะบ้านหน้าป้อม หมู่ที่ 2 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด (19/11/2015)
อ่าน 65 ครั้ง
สอบราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะ บ้านทุ่งมะลิคร้อเหนือ ตำบลหนองพันจันทร์ (19/11/2015)
อ่าน 93 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี