หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำชุมชน บ้านแปดเหลี่ยม บ้านตะโกล่าง (16/11/2015)
อ่าน 50 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (16/11/2015)
อ่าน 47 ครั้ง
สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมอาคารหน้าสำนักงานพร้อมทางลาดคนพิการของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง (11/11/2015)
อ่าน 470 ครั้ง
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำแล้วปรับระดับถนนของสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาบ้านโป่ง (11/11/2015)
อ่าน 78 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารเคมีควบคุมโรคมาลาเรีย) (11/11/2015)
อ่าน 79 ครั้ง
การขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถ (10/11/2015)
อ่าน 121 ครั้ง
ประมูลจ้างตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 (10/11/2015)
อ่าน 71 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า (09/11/2015)
อ่าน 82 ครั้ง
สอบราคาซื้ออาหารทางการแพทย์ ที่ให้ทางสายให้อาหาร จำนวน 6,200 กิโลกรัม (09/11/2015)
อ่าน 74 ครั้ง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ (09/11/2015)
อ่าน 79 ครั้ง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเหล็กเสริมคอนกรีต (09/11/2015)
อ่าน 49 ครั้ง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 (09/11/2015)
อ่าน 73 ครั้ง
สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (09/11/2015)
อ่าน 38 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สารควบคุมสารมาลาเรีย) (03/11/2015)
อ่าน 57 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออก) (03/11/2015)
อ่าน 69 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมา งานว่างท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ รร.ห้วยทรายขาว (03/11/2015)
อ่าน 59 ครั้ง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป (02/11/2015)
อ่าน 59 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02/11/2015)
อ่าน 63 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุน้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ แบบราคาที่ไม่จำกัดปริมาณ (30/10/2015)
อ่าน 70 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ถุงบรรจุอาหานเหลว (Feeding Bag ) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (30/10/2015)
อ่าน 70 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [75] 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี