หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างปรับภูมิทัศน์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง (30/10/2015)
อ่าน 73 ครั้ง
สอบราคาซื้อห้องปฏิบัติการบัญชี (30/10/2015)
อ่าน 54 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการหุ่นผู้ใหญ่ฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน (30/10/2015)
อ่าน 58 ครั้ง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 (30/10/2015)
อ่าน 49 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณ ซอยเข้าหมู่บ้านกระเจาบ่อยา ถึงแยกเบญพาด (30/10/2015)
อ่าน 58 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณ ม.10-11-12 ต.เกาะพลับพลา (30/10/2015)
อ่าน 61 ครั้ง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เลขที่ สชป.13 คส./E.ซ.10/2559 (30/10/2015)
อ่าน 35 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอำเภอจีน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งกระบ่ำ (30/10/2015)
อ่าน 32 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองปลาซิว ช่วง 2 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค (30/10/2015)
อ่าน 30 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประปา จำนวน 1 รายการ (30/10/2015)
อ่าน 27 ครั้ง
ศูนย์อนามัยที่ 4 สอบราคาจัดซื้อรถพยาบาล (27/10/2015)
อ่าน 52 ครั้ง
ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวราชบุรีสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานจำนวน 1 รายการ (27/10/2015)
อ่าน 70 ครั้ง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ เลขที่ สชป.13 คส./E.ซ.04/2559 (27/10/2015)
อ่าน 47 ครั้ง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เลขที่ สปช.13 คส./E.ซ.07/2559 (27/10/2015)
อ่าน 51 ครั้ง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 เลขที่ สชป.13 คส./E.ซ.05/2558 (27/10/2015)
อ่าน 50 ครั้ง
สอบราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) (27/10/2015)
อ่าน 64 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ แยกบางแพ-บ.หุบมะกำ (22/10/2015)
อ่าน 86 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ หมู่บ้านเขากลิ้ง (22/10/2015)
อ่าน 66 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ แยกบางแพถึงโรงงานหนองโพ (22/10/2015)
อ่าน 70 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านอุดมสุข หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา (21/10/2015)
อ่าน 73 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [76] 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี