หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์เขาถ้ำพระ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเก่า (21/10/2015)
อ่าน 98 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (21/10/2015)
อ่าน 85 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณหมู่ที่ 2,3 และ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี (20/10/2015)
อ่าน 85 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงลานกีฬาและที่นั่งพักผ่อน (20/10/2015)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงแผนกเทคนิคพื้นฐานและแผนกไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง (20/10/2015)
อ่าน 55 ครั้ง
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 130 เครื่อง ของโรงพยาบาลราชบุรี ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลฯ (20/10/2015)
อ่าน 45 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ถนนลาดตานวล (บ้านโพธิ์) ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี (16/10/2015)
อ่าน 43 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ซอย 5 ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี (16/10/2015)
อ่าน 47 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อระบายน้ำ สถานี ผลิตน้ำเขาเสวยราชย์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี (16/10/2015)
อ่าน 60 ครั้ง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป เลขที่ สชป.13 คส./E.ซ.03/2558 (16/10/2015)
อ่าน 93 ครั้ง
สอบราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยทับใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ. 14-4-266 (16/10/2015)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หมู่ที่ 1,3-8 ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการรบ. 14-4-265 (16/10/2015)
อ่าน 73 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านเขากรวด หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ. 14-4-348 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (15/10/2015)
อ่าน 73 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านทุ่งทองพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ. 14-4-401 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (15/10/2015)
อ่าน 78 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูสระน้ำห้วยเจริญ บ้านหวยรวก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ. 14-4-403 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (15/10/2015)
อ่าน 84 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยตากั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ. 14-4-401ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (15/10/2015)
อ่าน 90 ครั้ง
ขายทอดตลาดวัสดุก่อสร้างที่ได้จากการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (15/10/2015)
อ่าน 137 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยไผ่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 (15/10/2015)
อ่าน 73 ครั้ง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้าง เลขที่ สชป.13 คส./E.ช.02/2559 (15/10/2015)
อ่าน 99 ครั้ง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตขนาดต่างๆ เลขที่ สชป.13 คส./E.ช.01/2559 (15/10/2015)
อ่าน 77 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี