หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณแยกโรงเรียนกาญจนา ฯ ถึงถนนเลี่ยงเมือง ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี (14/10/2015)
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก (Dual-energy X-Ray Absorbtiometry Bone Densitometer ) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) (14/10/2015)
อ่าน 89 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณถนนคันคลองวัดป่า-โพธิ์พระยา จากโรงแรมการกีฬา ถึงตลาดบ้านโพธิ์พระยาฝั่งตะวันตก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (14/10/2015)
อ่าน 77 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์รับโลหิต โรงพยาบาลราชบุรี (12/10/2015)
อ่าน 75 ครั้ง
ขายทอดตลาดวัสดุก่อสร้างที่ได้จากการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (12/10/2015)
อ่าน 174 ครั้ง
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน (12/10/2015)
อ่าน 74 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (09/10/2015)
อ่าน 63 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (09/10/2015)
อ่าน 248 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ ม.1,2,4,ต.หนองโสน อ.เมือง จ.เพชรบุรี (08/10/2015)
อ่าน 64 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานว่างท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ม.2 , ม.4 บ้านเจ็ดเสมียน ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (08/10/2015)
อ่าน 63 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณวัดบ้านเลือก - หมู่บ้านวัดโบสถ์ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (08/10/2015)
อ่าน 73 ครั้ง
ประมูลจ้างโครงการเดินท่อประปาตำบลเจดีย์หัก เพื่อให้ราษฎรมีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ (08/10/2015)
อ่าน 64 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ ซี-อาร์ม จำนวน 1 เครื่อง (06/10/2015)
อ่าน 103 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ครั้งที่ 2) (06/10/2015)
อ่าน 77 ครั้ง
ขายทอดตลาดวัสดุก่อสร้างที่ได้จากการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (ครั้งที่ 2) (06/10/2015)
อ่าน 202 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาสาสตร์ และครุภัณฑ์เกษตร (06/10/2015)
อ่าน 81 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา BISOPROLOL HEMIFUMARATE 5 MG. + HYDROCHLOROTHIAZIDE 6.25 MG.TABLET (06/10/2015)
อ่าน 88 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ครั้งที่ 2) ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (06/10/2015)
อ่าน 113 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยา BRIMONIDINE TARTRATE ๐.๑๕% (06/10/2015)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา LATANOPROST 0.005% (06/10/2015)
อ่าน 83 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี