หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยพุตะแบกล่าง หมู่ที่ 7 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ.14-4-402 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/09/2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยลวก หมู่ที่ 7 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ.14-4-401 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/09/2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยแม่ประจัน แห่งที่ 14 หมู่ที่ 5 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ.14-4-400 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/09/2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยพุน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ.14-4-399 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/09/2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยหนองกล้า หมู่ที่ 3 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ.14-4-398 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/09/2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลดอนไผ่ ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ.14-4-397 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/09/2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ.14-4-396 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/09/2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลท่านัด ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ.14-4-395 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/09/2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองอนามัย-คลองดอนมะโนรา หมู่ที่ 4,6 ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ.14-4-394 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/09/2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลประสาทสิทธิ์ ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ.14-4-393 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/09/2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลดอนกรวย ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ.14-4-392 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/09/2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลบัวงาม ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี รหัสโครงการ รบ.14-4-391 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18/09/2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยหนองสระ-หุบตะโก บ้านหนองไก่เถื่อน ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด (18/09/2019)
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ปลายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/09/2019)
เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ประกวดราคาจ้างเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/09/2019)
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2559-2561 (10/09/2019)
เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังในเขตเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ (10/09/2019)
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 318 ล.(2521)และอาคารเรียนแบบ 318ล.(2526)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/09/2019)
จำหน่ายพัสดุชำรุด ของโรงพยาบาลโพธาราม (04/09/2019)
เรือนจำกลางเขาบินขายทอดตลาด (04/09/2019)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี