หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การขายทอดตลาดเศษไม้จากการรื้อถอนอาคาร (17/09/2015)
อ่าน 75 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (17/09/2015)
อ่าน 62 ครั้ง
การจำหน่ายหุ้นของกระทรวงพาณิชย์ใน บริษัท ราชบุรีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด (16/09/2015)
อ่าน 63 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อรถยนต์ตรวจการ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู ปริมาตรกระบอกสูบ 2,000 – 3,000 ซีซี จำนวน 1 คัน (15/09/2015)
อ่าน 176 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อ โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย (15/09/2015)
อ่าน 425 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ น.ส.สมถวิล เลิศนิรันดร์ โครงการบ้านเลิศ-นิรันดร์ 7 หมู่ 1 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ (11/09/2015)
อ่าน 79 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) (11/09/2015)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณบ้านลาดหมู ม.3 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน (11/09/2015)
อ่าน 71 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/09/2015)
อ่าน 65 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/09/2015)
อ่าน 55 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/09/2015)
อ่าน 58 ครั้ง
ขายทอดตลาดวัสดุเหลือใช้หมดความจำเป็น(เศษอาหารผู้ต้องขัง) ประจำปีงบประมาณ 2559 (10/09/2015)
อ่าน 127 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและก่อสร้างหอถังประปาบาดาล บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (10/09/2015)
อ่าน 64 ครั้ง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ (09/09/2015)
อ่าน 121 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประสาทสิทธ์ หมู่ที่ 5 ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (09/09/2015)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดราชบุรี,อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ 6 หน่วย ,อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 24 หน่วย (08/09/2015)
อ่าน 74 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการเจาะบ่อประปาบาดาลหมู่ที่ 2 ตำบลหัวโพ (บริเวณวัดหัวโพ) ครั้งที่ 2 (04/09/2015)
อ่าน 52 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (04/09/2015)
อ่าน 71 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (04/09/2015)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาซื้อผงปูนคลอรีนชนิด 65% จำนวน 320 ถัง (04/09/2015)
อ่าน 59 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี