หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีและพื้นที่บริเวณรอบอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี (03/09/2015)
อ่าน 485 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาจ้าง งานปรับปรุงเปลี่ยนท่อประปาเพื่อบริหารจัดการน้ำสูญเสีย บริเวณซอยโรงเรียนบ้านไร่ใหม่ ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (งานบริหารจัดการน้ำ สูญเสีย กปภ.สาขากุยบุรี-กปภ.ดำเนินการเอง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี (03/09/2015)
อ่าน 51 ครั้ง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์) ครั้งที่ 2 (03/09/2015)
อ่าน 99 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเปลี่ยนท่อประปาเพื่อบริหารจัดการน้ำสูญเสีย บริเวณหมู่บ้านผกาแก้ว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (งานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.สาขากาญจนบุรี – กปภ.ดำเนินการเอง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี (03/09/2015)
อ่าน 59 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02/09/2015)
อ่าน 71 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมา งานจัดหาและติดตั้งระบบอัตโนมัติ (PLC และอื่นๆ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง (02/09/2015)
อ่าน 63 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมา งานจัดหาและติดตั้งระบบอัตโนมัติ (PLC และอื่นๆ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ (ครั้งที่ 2) (02/09/2015)
อ่าน 65 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (02/09/2015)
อ่าน 59 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (02/09/2015)
อ่าน 128 ครั้ง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 คัน (01/09/2015)
อ่าน 83 ครั้ง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (01/09/2015)
อ่าน 91 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 4 ตำบลหัวโพ (ช่วงที่ 3 จากบ้านนายอ๋อย – บ้านนายสินชัย แหยมงาม ) (01/09/2015)
อ่าน 65 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อประปาบริเวณถนนพัฒนาการ ระหว่างหน้าหมู่บ้านผกาแก้ว-สามแยกจงเจริญ(งานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.สาขากาญจนบุรี-กปภ.ดำเนินการเอง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี (01/09/2015)
อ่าน 48 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ถ.แสงชูโต ตั้งแต่หน้ามูลนิธิพิทักษ์ กาญจน์ - ทางเข้า ม.พฤกษากาญจน์ 1 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี (01/09/2015)
อ่าน 50 ครั้ง
ขายทอดตลาด (01/09/2015)
อ่าน 82 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการ โครงการก่อสร้างอาคารห้องส้วมสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้สูงอายุ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (26/08/2015)
อ่าน 65 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในสำนักงานเทศบาลบริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (26/08/2015)
อ่าน 64 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยเจริญสุข หมู่ที่ 4 ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (26/08/2015)
อ่าน 71 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ออกซิเจนเหลว) สำหรับระยะเวลา 1 ปี จำนวน 348,125 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (26/08/2015)
อ่าน 82 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนางกำพร้า เกษมศักดิ์โกศล (24/08/2015)
อ่าน 187 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี