หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ (24/08/2015)
อ่าน 78 ครั้ง
โครงการขุดลอกคลองสาธารณะและเก็บผักตบ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่3 คลองไส้ไก่ (24/08/2015)
อ่าน 83 ครั้ง
สอบราคาจ้างโครงการถมวัสดุรองพื้น(ดินลูกรัง)พร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 หน้าที่ทำการ อบต.หลังใหม่ (24/08/2015)
อ่าน 101 ครั้ง
สอบราคาจ้างยามรักษาความปลอดภัยภายในและภายนอกอาคารของสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี (18/08/2015)
อ่าน 115 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน 1 รายการ (18/08/2015)
อ่าน 63 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง (18/08/2015)
อ่าน 72 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบที่โครงสร้างชำรุด (18/08/2015)
อ่าน 68 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สายหลังวัดแหลมทอง) ตำบลหัวโพ จังหวัดราชบุรี (18/08/2015)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายบ้านนายสุชาติ แย้มศิริ –บ้านนางบุญธรรม ไหมเนียม) ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (18/08/2015)
อ่าน 61 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา PYRITINOL DIHYDROCHLORIDE 200 MG. TABLET (18/08/2015)
อ่าน 109 ครั้ง
สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนสายอาชีวศึกษา (18/08/2015)
อ่าน 88 ครั้ง
โรงพยาบาลราชบุรีมีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคายา ALTEPLASE (rT-PA) จำนวน 72 VIAL. (14/08/2015)
อ่าน 70 ครั้ง
การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2 ) (14/08/2015)
อ่าน 56 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดการไร่อ้อย (14/08/2015)
อ่าน 71 ครั้ง
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (14/08/2015)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Imipenem 500 mg and cilastatin sodium 500 mg for injection ประมาณ 3,000 ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (14/08/2015)
อ่าน 43 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ ม.1,2,4 และ ม.6-ม.11 ต.โพพระ อ.เมือง จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (14/08/2015)
อ่าน 45 ครั้ง
ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 21/2558 (14/08/2015)
อ่าน 115 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาจัดอบรมและศึกษาดูงานโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ อ้อยยอดยาว อ้อยที่มีสิ่งปนเปื้อนและคุณภาพอ้อย (13/08/2015)
อ่าน 50 ครั้ง
ขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (13/08/2015)
อ่าน 234 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี