หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ (13/08/2015)
อ่าน 46 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดการไร่อ้อย (13/08/2015)
อ่าน 59 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณถนนเพชรเกษมจากโรงเรียนบ้านหนองตาเสือถึงสี่แยกบ่อนอก (10/08/2015)
อ่าน 60 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ซอยหมู่บ้านพรประชา ถนนพุทธมณฑลสาย 4 (10/08/2015)
อ่าน 64 ครั้ง
ประมูลจ้างงาน จ้างเหมา กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลเจดีย์หักประจำปีงบประมาณ 2559 (10/08/2015)
อ่าน 127 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (10/08/2015)
อ่าน 52 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา STRONTIUM RANELATE 2 GM. SACHE (10/08/2015)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2 (10/08/2015)
อ่าน 66 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา MEROPENEM 1 GM.IV INJ. (10/08/2015)
อ่าน 73 ครั้ง
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์บ้านพักข้าราชการตุลาการและครุภัณฑ์ศาลจังหวัดราชบุรี จำนวน 133 รายการ (06/08/2015)
อ่าน 86 ครั้ง
การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ในระบบ e-GP (06/08/2015)
อ่าน 72 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างซ่อมแอร์และฝ้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙) จำนวน ๑ งานของโรงพยาบาลโพธารามด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (04/08/2015)
อ่าน 63 ครั้ง
เรียกสอบราคาเช่าจัดทำระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ (PACS) พร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเป็นดิจิตอล (CR) ระยะเวลา ๑๒ เดือน โรงพยาบาลดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี (04/08/2015)
อ่าน 55 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมติดตั้ง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ Distance learning information technology : DLIT ) (04/08/2015)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์พ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (03/08/2015)
อ่าน 184 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (03/08/2015)
อ่าน 49 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (03/08/2015)
อ่าน 66 ครั้ง
สอบราคาซื้อระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (03/08/2015)
อ่าน 78 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ของโรงพยาบาลราชบุรี (29/07/2015)
อ่าน 50 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา CILOSTAZOL 100 MG.TABLET (29/07/2015)
อ่าน 98 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [84] 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี