หน้าหลัก >> ข่าวเด่นราชบุรี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นราชบุรี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นราชบุรี

ชาวตำบลบางป่า จังหวัดราชบุรี ร่วมทําบุญครบ 90 พรรษาสมเด็จพระสังฆราช (26/06/2017)
ชาวบางป่าร่วมทําบุญครบ 90 พรรษาสมเด็จพระสังฆราช
อ่าน 520 ครั้ง
ราชบุรีจัดกิจกรรมเข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะ (23/06/2017)
จังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีจัดโครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะของจังหวัดราชบุรีประจำปี 2560ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาโดยหมุนเวียนไปตามวัดแต่ละอำเภอเพื่อให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องถิ่น องค์กรปกครองท้องถิ่น ประชาชนและเยาวชน ได้เข้าวัดทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม และน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน
อ่าน 119 ครั้ง
จังหวัดราชบุรียกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย (23/06/2017)
จังหวัดราชบุรียกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
อ่าน 624 ครั้ง
หลายภาคส่วนในจังหวัดราชบุรีร่วมกับทหารสหภาพเมียนมา จัดกิจกรรมปลูกป่าอาเซียนร่วมอนุรักษ์ผืนป่าตามแนวชายแดนที่อำเภอสวนผึ้ง (23/06/2017)
หลายภาคส่วนในจังหวัดราชบุรีร่วมกับทหารสหภาพเมียนมา จัดกิจกรรมปลูกป่าอาเซียนร่วมอนุรักษ์ผืนป่าตามแนวชายแดนที่อำเภอสวนผึ้ง
จ.ราชบุรี เตรียมจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 (23/06/2017)
จ.ราชบุรี เตรียมจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
จังหวัดราชบุรีออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนตำบลดอนคา (22/06/2017)
จังหวัดราชบุรีออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนตำบลดอนคา
อ่าน 685 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยาบ้า ระบาดมากสุด (21/06/2017)
จังหวัดราชบุรีประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยาบ้า ระบาดมากสุด
อ่าน 525 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามประชุมแก้ไขปัญหาผลกระทบจากน้ำเสียฟาร์มหมู (20/06/2017)
จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามประชุมแก้ไขปัญหาผลกระทบจากน้ำเสียฟาร์มหมู
อ่าน 754 ครั้ง
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรีร่วมกับจิตอาสาชาวราชบุรีประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 (20/06/2017)
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรีร่วมกับจิตอาสาชาวราชบุรีประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9
อ่าน 450 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ประเมินศูนย์ราชการสะดวก ที่จังหวัดราชบุรี (19/06/2017)
ผู้ตรวจราชการพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ประเมินศูนย์ราชการสะดวก ที่จังหวัดราชบุรี
อ่าน 607 ครั้ง
เครือข่ายเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3 จังหวัดยื่นหนังสือร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกรณีน้ำเสีย (19/06/2017)
เครือข่ายเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3 จังหวัดยื่นหนังสือร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกรณีน้ำเสีย
อ่าน 821 ครั้ง
องคมนตรีตรวจเยี่ยม 5 แหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร. 10 (15/06/2017)
องคมนตรีตรวจเยี่ยม 5 แหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร. 10 ที่จังหวัดราชบุรี
อ่าน 322 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีสานต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (15/06/2017)
ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีสานต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อ่าน 253 ครั้ง
ราชบุรีมอบแว่นตาแก่ผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (14/06/2017)
ราชบุรีมอบแว่นตาแก่ผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
อ่าน 712 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (14/06/2017)
จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
ราชบุรีประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนตามแนวทางราชบุรีเป็นของทุกคน (12/06/2017)
จังหวัดราชบุรีประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนตามแนวทางราชบุรีเป็นของทุกคนหรือRatchaburi for All เพื่อขับเคลื่อนและรายงานผลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและให้สอดคล้องสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
อ่าน 179 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเตีรยมจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสัญญาณสื่อสารเพิ่ม และเตรียมงบประมาณนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน (12/06/2017)
จังหวัดราชบุรีเตีรยมจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสัญญาณสื่อสารเพิ่ม และเตรียมงบประมาณนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน เบื้องต้นปี 2561-2562 จะดำเนินการที่ถนนวรเดช ถนนอัมรินทร์ และถนนสมบูรณ์กุล ตามลำดับ
อ่าน 609 ครั้ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่กลุ่มเลี้ยงหมูหลุมพร้อมผลักดันเป็นเกษตรอินทรีย์ที่จังหวัดราชบุรี (12/06/2017)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่กลุ่มเลี้ยงหมูหลุมพร้อมผลักดันเป็นเกษตรอินทรีย์ที่จังหวัดราชบุรี
อ่าน 352 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (09/06/2017)
จังหวัดราชบุรีจัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
อ่าน 343 ครั้ง
ราชบุรีจัดกิจกรรมเข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะ (09/06/2017)
จังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีจัดโครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะของจังหวัดราชบุรีประจำปี 2560ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาโดยหมุนเวียนไปตามวัดแต่ละอำเภอเพื่อให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องถิ่น องค์กรปกครองท้องถิ่น ประชาชนและเยาวชน ได้เข้าวัดทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม และน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน
อ่าน 130 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [84] 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี