หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ของโรงพยาบาลราชบุรี (29/07/2015)
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ บ้านสามคลอง ม.2 ต.บางตะบูนออก (28/07/2015)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วง ปีงบประมาณ 2557 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (28/07/2015)
อ่าน 54 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา TRAVOPROST 0.004% EYE DROP (28/07/2015)
อ่าน 52 ครั้ง
ขายทอดตลาดไม้สักที่ปลูกในที่ดินราชพัสดุ (ครั้งที่ 2) (28/07/2015)
อ่าน 124 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) (28/07/2015)
อ่าน 51 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำรวมถึงพื้นบริเวณใกล้คลังเวชภัณฑ์ชั้นใต้ดิน ของโรงพยาบาลโพธาราม จำนวน 1 งาน (28/07/2015)
อ่าน 54 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (28/07/2015)
อ่าน 103 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (28/07/2015)
อ่าน 39 ครั้ง
สอบราคาซื้อกล้าไม้ เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และฟื้นฟูพื้นที่ป่าจากการตรวจยึดกิจกรรมปลูกป่า (28/07/2015)
อ่าน 57 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณที่ดินจัดสรรคุรุสภา(เพชรเกษม 87)ตำบลอ้อมน้อย (27/07/2015)
อ่าน 50 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณซอยตรงข้ามโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ม.12 ตำบลจอมบึง (27/07/2015)
อ่าน 44 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อประปาบริเวณถนนพัฒนาการ ระหว่างหน้าหมู่บ้านผกาแก้ว-สามแยกจงเจริญ (27/07/2015)
อ่าน 48 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเปลี่ยนท่อประปาเพื่อบริหารจัดการน้ำสูญเสีย บริเวณถนนนาขุนแสน หมู่ 4 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง (27/07/2015)
อ่าน 49 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Levofloxacin sterile solution for injection 250 mg/50ml ประมาณ 3,000 vial ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (27/07/2015)
อ่าน 49 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา Rabies vaccine injection 0.5 ml ประมาณ 7,450 vial ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (24/07/2015)
อ่าน 48 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเล่นเด็ก (24/07/2015)
อ่าน 49 ครั้ง
สอบราคาซื้อสื่อการเรียน การสอน วัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ (24/07/2015)
อ่าน 47 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา BORTEZOMIB 3.5 MG.INJECTION (24/07/2015)
อ่าน 71 ครั้ง
สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2557 (24/07/2015)
อ่าน 91 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 [85] 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี