หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ เก้าอี้) (09/07/2015)
อ่าน 375 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) (09/07/2015)
อ่าน 48 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (07/07/2015)
อ่าน 71 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (07/07/2015)
สอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (07/07/2015)
อ่าน 66 ครั้ง
สอบราคาจัดจ้างทำความสะอาด ซ่อมแซม และบำรุงรักษาพร้อมเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด (07/07/2015)
อ่าน 69 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 หน่วย (4 ชั้นใต้ถุนโล่ง) ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง(ส่วนที่เหลือ)จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (07/07/2015)
อ่าน 83 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตราย ราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (06/07/2015)
อ่าน 131 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา ROSUVASTATIN 20 MG.TABLET (06/07/2015)
อ่าน 72 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง ของโรงพยาบาลราชบุรี (06/07/2015)
อ่าน 65 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 5 คน เป็นเวลา 5 เดือน (03/07/2015)
อ่าน 65 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 285 เครื่อง เป็นเวลา 12 เดือน บริเวณรอบนอกอาคารเฉลิมพระเกียรติ (03/07/2015)
อ่าน 64 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (03/07/2015)
อ่าน 74 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (03/07/2015)
อ่าน 59 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานขยายเขตจ่ายน้ำถนนเพชรเกษม บริเวณหน้าบริษัทโตโยต้า-ปั๊มน้ำมันปตท.บ้านบึง (01/07/2015)
ประกวดราคาจ้างเหมางานขยายเขตจ่ายน้ำถนนเพชรเกษมฝั่งตะวันตกบริเวณหน้าบริษัททิปโก้-ปั๊มน้ำมันที่ กม.315-700 (01/07/2015)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา TERIPARATIDE 600 MCG./2.4 ML.INJECTION (01/07/2015)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงสถานที่เพื่อจัดทำห้อง Server และการขยายระบบไฟฟ้า (01/07/2015)
อ่าน 54 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ(Dynamp) จำนวน 1 เครื่อง (01/07/2015)
อ่าน 304 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ ชุมชนบ้านกล้วย ม.5 (30/06/2015)
อ่าน 50 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 [87] 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี