หน้าหลัก >> ข่าวเด่นราชบุรี
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นราชบุรี ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นราชบุรี

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพี่อเศรษฐกิจและสังคม ติดตามการดำเนินงานขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่จังหวัดราชบุรี (22/05/2017)
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพี่อเศรษฐกิจและสังคม ติดตามการดำเนินงานขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่จังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรีจัดตั้งคณะทำงานด้านสังคมส่งเสริมความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับครอบครัว (22/05/2017)
จังหวัดราชบุรีจัดตั้งคณะทำงานด้านสังคมส่งเสริมความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับครอบครัว
อ่าน 440 ครั้ง
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มปลาน้ำจืดในแม่น้ำแม่กลอง (22/05/2017)
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มปลาน้ำจืดในแม่น้ำแม่กลอง
นายอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ลงแรงเกี่ยวข้าวที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ (22/05/2017)
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 4ตรวจติดตามผลการดำเนินงานที่ราชบุรี (19/05/2017)
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 4ตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการสำคัญในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
อ่าน 355 ครั้ง
ประธานศาลฎีกาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดราชบุรี สร้างขวัญกำลังใจให้ตุลาการ และข้าราชการในพื้นที่ทำงานเพื่อประชาชน (19/05/2017)
ประธานศาลฎีกาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดราชบุรี สร้างขวัญกำลังใจให้ตุลาการ และข้าราชการในพื้นที่ทำงานเพื่อประชาชน
อ่าน 562 ครั้ง
ชาวราชบุรีร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เป้าหมาย 400,000 ดอก (19/05/2017)
ชาวราชบุรีร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เป้าหมาย 400,000 ดอก
อ่าน 485 ครั้ง
คณะนายทหารเข้าหารือด้านความมั่นคงกับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (18/05/2017)
คณะนายทหารเข้าหารือด้านความมั่นคงกับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
อ่าน 556 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ณ เมืองทวาย สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา (18/05/2017)
นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานฝ่ายไทย ในการเปิดโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ณ เมืองทวาย สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา
อ่าน 516 ครั้ง
รมว.พม. มอบบ้านพอเพียงให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนใน จ.ราชบุรี จำนวน 191 ครัวเรือนตั้งเป้าปีนี้ 9,000 ครัวเรือน และเป้าหมาย 5 ปี ทั่วประเทศ 352,000 ครัวเรือน (17/05/2017)
รมว.พม. มอบบ้านพอเพียงให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนใน จ.ราชบุรี จำนวน 191 ครัวเรือนตั้งเป้าปีนี้ 9,000 ครัวเรือน และเป้าหมาย 5 ปี ทั่วประเทศ 352,000 ครัวเรือน
อ่าน 537 ครั้ง
ราชบุรีจัดเสวนายามเช้า(สภาข้าวแกง)พบปะส่วนราชการ (17/05/2017)
จังหวัดราชบุรีจัดเสวนายามเช้า(สภาข้าวแกง)กับส่วนราชการในพื้นที่เพื่อขอบคุณในความร่วมมือในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการและประชาชนชาวราชบุรี
อ่าน 126 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเร่งสำรวจระบบประปาในหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซม ป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค (17/05/2017)
จังหวัดราชบุรีเร่งสำรวจระบบประปาในหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซม ป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค
อ่าน 217 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีจัดสร้างเหรียญที่ระลึกสมโภช 200 ปี ศาลหลักเมืองราชบุรี (15/05/2017)
จังหวัดราชบุรีจัดสร้างเหรียญที่ระลึกสมโภช 200 ปี ศาลหลักเมืองราชบุรี
อ่าน 1097 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีเตรียมขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ (15/05/2017)
จังหวัดราชบุรีเตรียมขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่
ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยจังหวัดราชบุรียอดรวมมากกว่าแสนคนแล้ว (15/05/2017)
ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยจังหวัดราชบุรียอดรวมมากกว่าแสนคนแล้ว
อ่าน 556 ครั้ง
อบจ.ราชบุรีจัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง (15/05/2017)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผู้สูงอายุแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งนี้เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน
จิตอาสาชาวราชบุรีร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 (14/05/2017)
จิตอาสาชาวราชบุรีร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9
อ่าน 659 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีเปิดงานสมโภช 200 ปี ศาลหลักเมืองราชบุรีสวยงามและยิ่งใหญ่พร้อมนางรำแปดชาติพันธุ์ (13/05/2017)
จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีเปิดงานสมโภช 200 ปี ศาลหลักเมืองราชบุรีสวยงามและยิ่งใหญ่พร้อมนางรำแปดชาติพันธุ์
อ่าน 3688 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีเปิดงานสมโภช 200 ปี ศาลหลักเมืองราชบุรี (13/05/2017)
จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีเปิดงานสมโภช 200 ปี ศาลหลักเมืองราชบุรี
อ่าน 1922 ครั้ง
จังหวัดราชบุรีวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งตั้งงบประมาณกว่า 187 ล้านบาทในสองปี (12/05/2017)
จังหวัดราชบุรีวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งตั้งงบประมาณกว่า 187 ล้านบาทในสองปี 33 โครงการ
อ่าน 705 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 [87] 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี