หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 12 คน เป็นเวลา 12 เดือน ของโรงพยาบาลโพธาราม (18/06/2015)
อ่าน 41 ครั้ง
ขายทอดตลาดพัสดุ ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ (18/06/2015)
อ่าน 91 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (17/06/2015)
อ่าน 39 ครั้ง
จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุด/เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี โดยวิธีตกลงราคา (17/06/2015)
อ่าน 486 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำห้องผู้ป่วยพิเศษ พร้อมอุปกรณ์แบบประมาณการของช่างโยธาของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (17/06/2015)
อ่าน 50 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (17/06/2015)
อ่าน 195 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ (17/06/2015)
อ่าน 49 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ถนนพัฒนาการฝั่งตะวันออก ม.3 ตำบลปากแพรก-ถนนแสงชูโต (16/06/2015)
อ่าน 56 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเปลี่ยนท่อประปาเพื่อบริหารจัดการน้ำสูญเสีย บริเวณถนนพิทักษ์ชาติ,ถนนไมตรีงามและถนนสละชีพ (16/06/2015)
อ่าน 46 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเปลี่ยนท่อประปาเพื่อบริหารจัดการน้ำสูญเสียบริเวณโครงการฟอริดาถึงที่ดินของนางยุพิน ชื่นอุทัย (16/06/2015)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณซอยวัดถ้าม้าร้อย-ชุมชนริมทางรถไฟ (16/06/2015)
อ่าน 55 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ซอยตาผัก ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร (15/06/2015)
อ่าน 44 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเปลี่ยนท่อประปาเพื่อบริหารจัดการน้ำสูญเสีย บริเวณหน้าวัดรัชดาภิเษก ม.1 (15/06/2015)
อ่าน 47 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ กม.1-ซอยอยู่เจริญ ม.3 ตำบลช้างแรก (15/06/2015)
อ่าน 49 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (15/06/2015)
อ่าน 53 ครั้ง
สอบราคาจ้างทำสารคดีสั้น(10-15 นาที) แหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์ (15/06/2015)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการถุงขยะ (12/06/2015)
อ่าน 57 ครั้ง
การขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม จำนวน 4 หลัง (10/06/2015)
อ่าน 379 ครั้ง
สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก พร้อมขุดลอกร่องระบายน้ำ (09/06/2015)
อ่าน 63 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (09/06/2015)
อ่าน 50 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 [89] 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี