หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อยูนิตทันตกรรม จำนวน 1 เครื่อง (09/06/2015)
อ่าน 51 ครั้ง
สอบราคาซื้อด้ามจับปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูง(UItrasonic Phaco Handpiece) จำนวน 1 ชุด (09/06/2015)
อ่าน 58 ครั้ง
การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)ในระบบ e-GP (08/06/2015)
อ่าน 48 ครั้ง
สอบราคาจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาสัมพันธ์แนะนำแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้า Q ในจังหวัดราชบุรี (08/06/2015)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลบ้านคา (08/06/2015)
อ่าน 52 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ในหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2558 (08/06/2015)
อ่าน 44 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (05/06/2015)
อ่าน 49 ครั้ง
งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณซอยข้าง สภ.บางสะพาน-ถนนทุ่งทับทอง (05/06/2015)
อ่าน 57 ครั้ง
งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณชุมชนวัดละหาร ม.1 ตำบลศรีประจันต์ (05/06/2015)
อ่าน 50 ครั้ง
งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณชุมชนบ้านวังการณ์ หมู่ 7 ตำบลวังน้ำซับ (05/06/2015)
อ่าน 47 ครั้ง
งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวถึง อบต.กำเนิดนพคุณ (03/06/2015)
อ่าน 63 ครั้ง
งานปรับปรุงเปลี่ยนท่อประปาเพื่อบริหารจัดการน้ำสูญเสีย บริเวณถนนปลายน้ำ (03/06/2015)
อ่าน 54 ครั้ง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุด/เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (03/06/2015)
อ่าน 83 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องแต่งกายข้าราชการ (03/06/2015)
อ่าน 51 ครั้ง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (03/06/2015)
อ่าน 79 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องแต่งกายข้าราชการ (03/06/2015)
อ่าน 54 ครั้ง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 คัน (03/06/2015)
อ่าน 138 ครั้ง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (03/06/2015)
อ่าน 112 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 สายภายในหมู่บ้าน บ้างรางเฟื้อ (02/06/2015)
อ่าน 65 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการกำจัดวัชพืชและขุดลอกคลอง หมู่ที่ 3 คลองไส้ไก่ (02/06/2015)
อ่าน 65 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี