หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกาศขายทอดตลาดอาคารห้องส้วมห้องน้ำ อาคารอาบน้ำ อาคารตากผ้า กองร้อยที่ 1-4 และเรือนแถวหลังที่ 13 (02/09/2019)
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรีขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีขายทอดตลาด (30/08/2019)
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีจำหน่ายพัสดุชำรุด (30/08/2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตในเขตเทศบาล ซอยข้างร้านนายเอี้ยง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/08/2019)
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/08/2019)
สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินสะดวก จำหน่ายพัสดุชำรุด (23/08/2019)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23/08/2019)
กรมป่าไม้ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาแรงงานดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ ของศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/08/2019)
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี (22/08/2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสามจุ่น ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ.13-4-395 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/08/2019)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาบำเพ็ญกุศล วัดใหม่ต้นกระทุ่ม หมู่ที่ 10 ตำบลบางป่า (20/08/2019)
การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และความจำเป็นต้องใช้งานในราชการของโรงพยาบาลราชบุรี โดยวิธีการขายทอดตลาด (19/08/2019)
เรือนจำกลางเขาบินขายทอดตลาดวัสดุเหลือใช้หมดความจำเป็น(เศษอาหารผู้ต้องขัง)ประจำปีงบประมาณ 2563 (14/08/2019)
ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศห้องเรียนและห้องประชุม พร้อมติดตั้ง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/08/2019)
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรีขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 23 รายการ (09/08/2019)
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี (08/08/2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำลำรางบ้านชายคลองพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสโครงการ สพ.13-4-394 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08/08/2019)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำลำห้วยหว้า หมู่ที่ 3,4,6,12 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสโครงการ 13-4-393 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08/08/2019)
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธารามจำหน่ายพัสดุชำรุด (06/08/2019)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรีขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (01/08/2019)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี