หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ASPHSL TUCCONCRE (02/06/2015)
อ่าน 75 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโคกตับเป็ด (02/06/2015)
อ่าน 104 ครั้ง
สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพ ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร แบบถุง PVC พร้อมติดตั้ง (02/06/2015)
อ่าน 50 ครั้ง
การซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซี.ซี.แบบบรรทุกน้ำ (29/05/2015)
อ่าน 56 ครั้ง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ (29/05/2015)
อ่าน 52 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ (29/05/2015)
อ่าน 58 ครั้ง
สอบราคาจ้างจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า (29/05/2015)
อ่าน 49 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณสี่แยกบางแพ-วัดบ้านเลือก (29/05/2015)
อ่าน 55 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณสี่แยกเจ้าพระยาถึงโรงสีศิริไพโรจน์หัวเขา (29/05/2015)
อ่าน 54 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (29/05/2015)
อ่าน 47 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารเคมี) (28/05/2015)
อ่าน 46 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (28/05/2015)
อ่าน 46 ครั้ง
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ (27/05/2015)
อ่าน 43 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ (27/05/2015)
อ่าน 58 ครั้ง
ขายทอดตลาดไม้สักที่ปลูกในที่ดินราชพัสดุ (27/05/2015)
อ่าน 86 ครั้ง
สอบราคาจ้างผลิตเสื้อยืดและหมวกแก๊ป ตามโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (27/05/2015)
อ่าน 54 ครั้ง
สอบราคาก่อสร้างห้องตรวจค้นและนอนเวร (27/05/2015)
อ่าน 52 ครั้ง
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง (25/05/2015)
อ่าน 61 ครั้ง
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด (25/05/2015)
อ่าน 46 ครั้ง
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ หมู่ที่ 4,5,6 ตำบลหนองกวาง (25/05/2015)
อ่าน 79 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 [91] 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี