หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านธรรมเสน (25/05/2015)
อ่าน 43 ครั้ง
การประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (25/05/2015)
อ่าน 33 ครั้ง
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (22/05/2015)
อ่าน 37 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ (22/05/2015)
อ่าน 64 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (22/05/2015)
อ่าน 35 ครั้ง
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุด/เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (21/05/2015)
อ่าน 71 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ 44 ยูนิต เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น โรงพยาบาลราชบุรี (20/05/2015)
อ่าน 50 ครั้ง
การประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (20/05/2015)
อ่าน 42 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ (20/05/2015)
อ่าน 38 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตรายราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (20/05/2015)
อ่าน 56 ครั้ง
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (19/05/2015)
อ่าน 41 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 1 (เลียบทางหลวงหมายเลข 3235) (19/05/2015)
อ่าน 36 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การซื้อทรายหยาบน้ำจืด (18/05/2015)
อ่าน 37 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การซื้อหินใหญ่ ขนาด ศก.20-30 ซม. (18/05/2015)
อ่าน 48 ครั้ง
การซื้อจัดหาท่อเหล็กกล้าฯ ท่อสั้นเหล็กกล้าฯ ท่อโค้งเหล็กกล้าฯ (18/05/2015)
อ่าน 51 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การซื้อจัดหาท่อเหล็กกล้าฯ,ท่อสั้นเหล็กกล้า,ท่อโค้งเหล็กกล้าฯ,ข้อต่อลดเหล็กกล้า,สามทางเหล็กหล่อฯ ฯลฯ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเชื่อมและวางเรียง (18/05/2015)
อ่าน 39 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การซื้อจัดหาท่อ(AC)ฯ ข้อต่อท่อ(AC)ฯท่อโค้งเหล็กหล่อฯ ท่อสั้นเหล็กกล้า ข้อต่อลดเหล็กกล้าฯ ข้อโค้งเหล็กกล้า 45ฯ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ติดตั้งและวางเรียง (18/05/2015)
อ่าน 108 ครั้ง
สอบราคาจ้างขุดสระน้ำ (18/05/2015)
อ่าน 393 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (15/05/2015)
อ่าน 54 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำระบบสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (15/05/2015)
อ่าน 142 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 [92] 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี