หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจัดซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ (15/05/2015)
อ่าน 54 ครั้ง
ขายทอดตลาดของกลาง (15/05/2015)
อ่าน 82 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยไผ่ (14/05/2015)
อ่าน 70 ครั้ง
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองบ้านยาง-แม่น้ำแควใหญ่ (14/05/2015)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในหน่วยงานทันตกรรม อาคารอำนวยการชั้น 2 โรงพยาบาลราชบุรี (14/05/2015)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศชนิดติดเพดาน (Hepa filter) ที่มีตัวกรองสารเคมี จำนวน 1 เครื่อง (12/05/2015)
อ่าน 69 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารพักแพทย์ จำนวน 4 รายการ (12/05/2015)
อ่าน 54 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 2 เครื่อง (12/05/2015)
อ่าน 70 ครั้ง
สอบราคาซื้อคู่มือตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (12/05/2015)
อ่าน 79 ครั้ง
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 29 รายการ (12/05/2015)
อ่าน 120 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แบบถ่ายต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 4 ภาพ ต่อรอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (11/05/2015)
อ่าน 67 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา CLOPIDOGREL 75 MG.TABLET (08/05/2015)
อ่าน 78 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (08/05/2015)
อ่าน 64 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลจำนวน 3 ศูนย์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (06/05/2015)
อ่าน 68 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ถนนแสงชูโต ตั้งแต่หน้ามูลนิธิพิทักษ์กาญจน์-ทางเข้า (06/05/2015)
อ่าน 68 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณจากถนนลาดยางบ้านเขาชานหมาก-บ่อเงิน ถึงบริเวณหมู่บ้านหัวเขา (06/05/2015)
อ่าน 71 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา CYTARABINE 2 GM.INJECTION จำนวน 512 VIAL. (06/05/2015)
อ่าน 66 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน (06/05/2015)
อ่าน 70 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องพิเศษรวมเดิมเป็นห้องประชุมกลุ่มงานอายุรกรรม หอผู้ป่วยนรีเวชอาคารเจ้าฟ้าฯ ชั้น 3 โรงพยาบาลราชบุรี (01/05/2015)
อ่าน 72 ครั้ง
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก (01/05/2015)
อ่าน 55 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [93] 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี