หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อพัสดุ (01/05/2015)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบ CHILLER และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน เป็นเวลา 12 เดือน (30/04/2015)
อ่าน 59 ครั้ง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 10 จังหวัดราชบุรี จำหน่ายพัสดุชำรุด โดยวิธีทอดตลาด (30/04/2015)
อ่าน 140 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมางานจัดหาและติดตั้งชุดปรับความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้าแรงสูง(Aedium Voltage) (29/04/2015)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกาย Hypo-Hyperthermia สำหรับผู้ใหญ่ และเตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้าสำหรับไอซียู พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ (29/04/2015)
อ่าน 119 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (29/04/2015)
อ่าน 63 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (29/04/2015)
อ่าน 46 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (29/04/2015)
อ่าน 51 ครั้ง
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ (28/04/2015)
อ่าน 65 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด (28/04/2015)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาจัดเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ให้เป็นระบบดิจิตอล จำนวน 2 ชุด (28/04/2015)
อ่าน 51 ครั้ง
สอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี (28/04/2015)
อ่าน 59 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (27/04/2015)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ของโรงพยาบาลราชบุรี (27/04/2015)
อ่าน 57 ครั้ง
สอบราคาซื้อเลนส์ส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะ 30 องศา จำนวน 1 ตัว ของโรงพยาบาลราชบุรี (27/04/2015)
อ่าน 55 ครั้ง
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ (27/04/2015)
อ่าน 73 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา NICARDEPINE 10 MG./10 ML.INJ. (27/04/2015)
อ่าน 61 ครั้ง
สอบราคาซื้อยา FACTOR IX CONCENTRATE (27/04/2015)
อ่าน 60 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง (27/04/2015)
อ่าน 44 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (10/04/2015)
อ่าน 67 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [94] 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>
 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี